Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Kan slippe unna med sosial dumping

(Bergens Tidende, 21.07.15)

Arbeidstilsynet står rådvill tilbake etter at bulgarske Enemona har forlatt landet.- Vi kan gi tvangsmulkt, selv om det kan være utfordrende å inndrive. Når bedriften ikke lenger er i landet, er det vanskelig å følge opp, sier tilsynsleder Marita Scott i Arbeidstilsynet.

Les også: Ny avsløring i Bergen om sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 15.06.15)

 

– Snur hver stein mot useriøse utenlandske steinleggere

(NRK Troms, 21.07.15)

I flere år har omreisende useriøse steinleggere kommet til Norge for å tilby sine tjenester i sommersesongen. Politiet, Tollvesenet, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Statens vegvesen går derfor sammen for å hindre de useriøse aktørene i å operere i Tromsø-området.

– Au pair er kamuflert hushjelp

(Vårt Land, 21.07.15)

Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad vil forby au pair-ordningen i Norge. Doktorgradsstipendiat ved NTNU Trondheim, Elisabeth Stubberud støtter Sp-toppen. - Ordningen fungerer ikke etter hensikten. Man må bestemme seg for hva man vil med ordningen i dag. Ønsker man kulturutveksling eller arbeidskraft? spør Stubberud.

- Det må svi mer for sjefene å bruke underbetalte renholdere

(Dagbladet, 20.07.15)

Risikoen for å bli tatt hvis du bruker underbetalte renholdere er minimal. LO-forbund vil bøtelegge eiere som bruker underbetalte renholdere slik at det «svir i lommeboka.

Les også: Zaida (38) vasket svart i Stordalens kjendisrestaurant (Dagbladet, 17.07.15)

Kronikk: Renhold er ikke en skitten bransje (Dagbladet, 27.07.15)

Ikke stortingsflertall for au pair-forbud

(NRK, 20.07.15)

Når Stortinget åpner etter sommerferien vil Senterpartiet fremme forslag om å avvikle au pair-ordningen. SV vil stemme for, men Sp og SV får trolig ikke med seg resten av Stortinget på å avskaffe au pair-ordningen nå. Men opposisjonen krever strengere regler dersom ordningen skal overleve.

Rekordmange anmeldelser for menneskehandel i Norge

(Aftenposten, 16.07.15)

Aldri før er det blitt levert flere anmeldelser i saker om menneskehandel. Men mørketallene er store, og de fleste sakene blir henlagt.

Skiensmodellen sprer seg i kommunene

(Fagbladet, 16.07.15)

Kommunestyret i Skien vedtok i fjor nye retningslinjer for anskaffelser i kommunal regi. Skiensmodellen, som den i ettertid blir kalt, skal forhindre sosial dumping i byggebransjen, men den skal også gjelde varer og tjenester. 14 kommunuer har vedtatt Skiensmodellen, og i tillegg er modellen til behandling i en rekke andre kommuner. Fagforbundets leder Mette Nord skulle helst sett at alle kommunene i Norge innførte modellen.

- Bemanningsbyråer utnytter desperate oljearbeidere

(Stavanger Aftenblad, 16.07.15)

Det sier jobbekspert Erik Falck Hansen, og 15. juli trådte en ny forskrift i kraft som kan gjøre det enda lettere. Forskriften gir adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Også fagforbundet IndustriEnergi advarer mot den nye forskriften. - Dette åpner for et tolønnssystem der innleide vikarer kan få lavere lønn enn fast ansatte, sier juridisk leder i Industri Energi, Eyvind Mossige.

Kronikker om sosial dumping og de bulgarske elektrikerne

(EL & IT, 13.07.15)

Skal vi opne opp for fleire useriøse aktørar? skrev Helse Bergen i en kronikk i Bergens Tidende (09.07.15). I et kronikksvar (BT, 13.07.15) skriver EL & IT Forbundet at Helse Bergen snur saken på hodet.

Se også: Haukeland-bulgarerne har signert lønnskravet (Fri Fagbevegelse, 25.06.15)

Advarer danske håndverkere mot utnyttelse i Norge

(Fri Fagbevegelse, 09.07.15)

Dansk fagforbund anbefaler håndverkere å organisere seg i Fellesforbundet før de drar til Norge. Avisen Nordjyske.dk skriver at sosial dumping ofte forbindes med østeuropeere som reiser til Danmark og arbeider under lønns- og arbeidsvilkår langt under dansk standard. Men det samme gjelder danske håndverkere i Norge. De opplever oppsigelser på dagen, manglende lønn og dårlig arbeidsmiljø.

LO frykter økt lønnsdumping

(Klassekampen, 08.07.15)

Regjeringen har lagt fram nye regler som åpner for at innleide vikarer kan få lavere lønn enn fast ansatte. LO er skuffet, NHO og bemanningsbransjen jubler.

Debatt: Elin Ørjasæter om bemanningsforetak: LO misbruker begrepet sosial dumping (Aftenposten, 08.07.15)

Ørjasæters nye arbeidsliv (Tor Arne Solbakken i Aftenposten, 09.07.15)

Er ikke norske tariffavtaler gode nok? (Direktør Erling Kornkveen i Adecco, Aftenposten, 30.07.15)

Økokrims trusselvurdering: økt organisering av sosial dumping

(Økokrim, 06.07.15)

Økokrim peker på økt organisering rundt utnyttelsen av arbeidstakere, som spenner fra svart
arbeid, til sosial dumping, og i de mest alvorlige tilfellene menneskehandel. Dette kommer fram i Økokrims trusselvurdering for 2015-2016.