Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Sosial dumpingsaker blir ikke prioritert

(NRK Finnmark, 20.03.15)

Ulovlig bruk av utenlandske mannskaper i fiskeflåten er et økende problem, men å kontrollere dette er ikke en prioritert oppgave hos Sjøfartstilsynet. Flere frykter at mannskapene utsettes for sosial dumping, Arbeiderparti-politiker Fredric Holen Bjørdal ber nå om tiltak fra næringsministeren.

Foretrekker kabotasjeregler og økt kontroll fremfor allmenngjøring

(NHO Transport, 20.03.15)

Nestlederen i Europaparlamentets transportkomite mener at Tysklands minstelønn og andre lands planer om allmenngjøring av minstelønnssatser innen transportsektoren ikke er en god idé. Han mener utfordringene i stedet må løses via klarere kabotasjeregler og økt kontrollvirksomhet.

Irsk vikarbyrå dømt for sosial dumping i Frankrike og i Nederland

(EL & IT, 19.03.15)

Det irske vikarbyrået Atlanco RIMEC er dømt for sosial dumping både i Frankrike og i Nederland. Den europeiske Bygg- og Trearbeider Federasjonen (EFBWW) hadde en stor kampanje mot vikarbyrået for tre år siden. Kampanjen protesterte mot utnyttelsen av tusenvis av utenlandske arbeidstakere fra ulike østeuropeiske land.

Frykter sosial dumping på norske fiskebåter

(NRK Finnmark, 18.03.15)

Det er stadig vanligere at norske fiskefartøyer rekrutterer mannskaper fra lavkostland i Øst-Europa. Men den såkalte deltakerloven krever at minst halvparten av mannskapet ombord på fiskefartøyet skal være bosatt i en norsk kystkommune. Norsk Sjømannsforbund frykter omfattende sosial dumping.

Se også: Tar avstand fra sosial dumping (Norges Fiskarlag, 18.03.15)

Arbeidsinnvandring er en årsak til produktivitetsnedgang

(Bergens Tidende, 18.03.15)

Statsminister Erna Solberg (H) mener vi må forberede oss på samme levestandard som andre europeiske land. Hun mener den rekordstore arbeidsinnvandringen som har vært siden EU-utvidelsen i 2004 må ta en stor del av ansvaret for at produktiviteten har gått ned.

Veileder andre polske arbeidstakere i Norge

(Moss Avis, 17.03.15)

Etter at hun selv ble grovt utnyttet som butikkmedarbeider, valgte polske Ewa Stensrød å slåss. Og vant. Nå lever hun av å hjelpe andre polske arbeidere i Norge. - Mange blir utnyttet. De får ikke de samme betingelser som norske, sier Stensrød, som kom til Norge i 2000.

EU-domstolen: lovlig å begrense innleie

(Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, 17.03.15)

aken gjaldt innleie av arbeidstakere ved Shell Aviation i Finland. Dette er den første dommen om fortolkning av vikarbyrådirektivet. Advokaten til den finske fagforeningen, Jari Hellsten, mener at dette betyr at direktivet ikke kan begrense partenes forhandlingsrett.

Les hele dommen (EU-domstolen, 17.03.15) (dansk)

Vikarbyrådirektivet (dansk)

Stavanger: Åpning av senter mot arbeidskriminalitet

(Rogaland Avis, 16.03.15)

Ansatte i politiet, NAV, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og kemneren i Stavanger skal jobbe ved samme bord og mye ute i felten i kampen mot svart arbeid. Samme modell som nå starter i Stavanger har vært et pilotprosjekt i Bergen i etter års tid. Det tverretatlige samarbeidet skal rette innsatsen mot sentrale aktører, spesielt innen bygg- og anleggsbransjen.

Se også: Kristiansand ønsker også senter mot arbeidslivskriminalitet (NRK Sørlandet, 17.03.15)

Virke mot allmenngjøring av turbussavtalen

(Virke, 16.03.15)

YS og LO har begjært allmenngjøring av tariffavtaler innenfor gods- og turbil, inkludert utenlandske transportører og turistbusser i Norge. - ​Allmenngjøring bør kun brukes når det påviselig er store problemer med sosial dumping. I disse tilfellene er det hverken godt dokumentert eller mulig å følge opp og derfor er vi mot allmenngjøring i disse bransjene, sier Inger Lise Blyverket, leder av Arbeidslivspolitikk i Virke.

Allmenngjøringsforskrift for elektro er klar

(Arbeidstilsynet, 16.03.15)

Tariffnemnda har fattet vedtak om delvis allmenngjøring av tariffavtaler innen elektrofagene. Allmenngjøringsvedtaket skal ikke gjelde for petroleumsvirksomheten til havs (offshore).

Se også: - Skuffet over at så få bestemmelser er tatt med (EL & IT, 17.03.15)
Protokoll og forskrift (Tariffnemda, 12.03.15)

«Skiensmodellen» mot sosial dumping

(Telemarksavisa, 15.03.15)

– Det er viktig at det offentlige er seriøse som byggherre, og stiller krav slik at det blir vanskeligere for de useriøse å nå opp i anbudskonkurranser. Skiensmodellen er et virkemiddel som alle norske kommuner kan bruke i arbeidet mot sosial dumping, sa Ådne Naper på SVs landsmøte.

Avviser brudd på vikarbyrådirektivet

(Fri Fagbevegelse, 14.03.15)

ESA henvendte seg i januar til Norge for å undersøke om det finnes ulovlige hindringer for bemanningsbyråene i de norske tariffavtalene. Regjeringen sendte forespørselen videre til partene i arbeidslivet. Etter å ha spurt alle forbundene svarer LO: Nei, norske tariffavtaler bryter ikke vikarbyrådirektivet.