Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Finsk fagbevegelse kjemper for polakker

(Fri Fagbevegelse, 13.03.15)

Det er fire år siden det finske elektrikerforbundet startet arbeidet for at polske elektrikere skal ha finsk lønn for arbeid i Finland. Nylig fikk de medhold i EU-domstolen, men de forventer at motparten anker.

- Ikke behov for allmenngjøring innen gods og buss

(Spekter, 13.03.15)

Spekter støtter ikke en allmenngjøring av Godsbil- og Bussbransjeavtalen. I mangel av effektiv håndheving vil en allmenngjøring lett kunne føre til konkurransevridning til ulempe for aktører som vil forholde seg lojalt til en slik regulering.

NHO Transport er positiv til allmenngjøring

(Conpot, 12.03.15)

Arbeidsgiversiden i tariffavtalen for gods står nå sammen med sjåførenes fagforening Yrkestrafikkforbundet om allmenngjøring. NHO Transport følger NLF i sitt høringssvar til departementet.

Se også: Styret er positive til allmenngjøring i gods og turbil (NHO Transport, 12.03.15)

Allmenngjøring i elektro fra 1. mai

(Arbeids- og sosialdepartementet, 12.03.15)

Deler av landsoverenskomsten for elektrofagene blir allmenngjort fra 1. mai 2015, heter det i vedtaket fra Tariffnemnda, som ble offentliggjort i dag. Avtalen omfatter rundt 17 000 arbeidstakere over hele landet. Offshore er unntatt.
Les også Tariffnemndas vedtak

Debatt: «Eksport» av kontantstøtte til Polen

(Dagbladet, 11.03.15)

- Norge nyter godt av de ca. 150 000 polakkene. Gjennom sitt forbruk skaffer de nordmenn arbeidsplasser, holder renten nede og skaper økonomisk vekst. Polakkene bidrar på alle felt i samfunnet. Hvis kontantstøtten skulle kuttes ned med en gang de krysser Norges grense, vil dette rett og slett være et landeveisrøveri, skriver journalist Henryk E. Malinowski.

- Arbeidsmarkedet vil bli mer todelt

(Fri Fagbevegelse, 11.03.15)

– Kun utenlandsk arbeidskraft vil akseptere å jobbe på de vilkårene dommen i Brødrene Langset-saken godkjenner. Dermed vil arbeidsmarkedet bli enda mer todelt, sier LO-advokat Håkon Angell.

Last ned dommen (Sak 22/2014, Arbeidsretten 09.03.2015)

Skal arbeidsgiver betale borteboertillegg ved frivillig pendling?

(NHO, 10.03.15)

Nei, sier Arbeidsretten. I går ble Brødrene Langset AS frifunnet i en sak NHO/Norsk Industri har ført for retten. Mange av arbeidstakerne har sitt hjemsted i Polen, og det følger av dommen at de blir vurdert som arbeidsinnvandrere og "frivillige pendlere". Dommen var enstemmig.

Last ned dommen (Sak 22/2014, Arbeidsretten 09.03.2015)

Les også: – Dommen er et reinspikka klassesvik (Fri Fagbevegelse, 10.03.15)

Sviende tap i Arbeidsretten (Fri Fagbevegelse, 10.03.15)

Leder: Norsk er nøkkelen

(Adresseavisen, 10.03.15)

- Fafo-rapporten «Innvandrerne som skulle klare seg selv» peker på at språkopplæring og tiltak mot sosial dumping er avgjørende for å sikre god integrering. Norge er helt avhengig av de mange arbeidsinnvandrerne. Det minste samfunnet kan gi tilbake er god språkopplæring, skriver Adresseavisen på lederplass.

 

- Allmenngjøring skal ikke brukes til å hindre konkurranse

(NHO Logistikk og Transport, 10.03.15)

Krav om innføring av tarifflønn for utenlandske sjåfører bærer preg av proteksjonisme. Omfanget av kabotasjetrafikken rettferdiggjør ikke et såpass inngripende virkemiddel som allmenngjøring av tariffer innebærer. NHO Logistikk og Transport går derfor i mot allmenngjøring av godstariff i det norske lastebilmarkedet.

- Behov for ny lov om allmenngjøring

(EL & IT, 09.03.15)

- Dagens allmenngjøringssystem er for rigid, mener forbundsleder Hans O. Felix. Landsmøte i EL & IT Forbundet skal denne uken behandle en uttalelse om sosial dumping, der ett av kravene er at dokumentasjonskravet i allmenngjøringsloven må bortfalle eller endres.

Svenskene er den nest største innvandrergruppen

(Aftenposten, 09.03.15)

I overkant av 55 000 svensker har tatt turen over grensen for å jobbe. Det er dobbelt så mange som i 2005. Varehandel, utleie fra vikarbyrå og servicenæring er blant de dominerende yrkesområdene blant de mellom 15 og 29 år.

Se også: - Svenskene kan gjøre nordmenn mer ambisiøse (Aftenposten, 08.03.15)

Døgnbemanning ved grensekontrollen

(NRK, 09.03.15)

Langtransportsjåfører venter med å krysse grensen til Vegvesenets folk er gått hjem for dagen. Nå skal Vegvesenet få døgnbemanning ved grensekontrollen, slik at de kan luke ut flere vogntog som utgjør en fare på veien. Trolig er ordningen på plass i løpet av året.