Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

SV åpner for å begrense EØS-innvandringen

(Klassekampen, 11.11.15)

Høy arbeidsledighet og tusenvis av flyktninger truer et anstendig arbeidsliv og kan føre til mer arbeidslivskriminalitet, mener SV. Nå vurderer partiet å begrense arbeids­innvandring fra EØS.

 

Hvordan velge seriøst i bilbransjen?

(Norges Bilbransjeforbund, 11.11.15)

Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet har i samarbeid utarbeidet en enkel veileder som skal gjøre det enklere å velge seriøse underleverandører. Bilbransjen må arbeide hardt for å være sikker på å ikke bygge opp under ett useriøst arbeidsliv.

Her finner du veilederen

Konsekvensene for ulovlig kjøring er for små

(mtlogistikk, 10.11.15)

- Konsekvensene for dem som blir stoppet med manglende førerattest er små, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF). Når Statens vegvesens kontrollører avdekker tungbilsjåfører uten sjåførattest, gis et kjøreforbud. Det er konsekvensen, uansett hvor mange ganger sjåføren stoppes.

Minstelønn - for hvem?

(Norsk Lastebileier-forbund, 05.11.15)

Tariffnemda har trukket opp en enda klarere grense for hvilken type godstransport med minstelønn som gjelder – og hvem det ikke gjelder for.

Arbeidsinnvandrere lærer seg ikke norsk

(NRK Hordaland, 05.11.15)

Hittil i år har vel 32.000 EØS-borgere registrert seg i Norge, de fleste for å søke jobb ifølge UDI. Fellesforbundet frykter mange av dem kan bli utnyttet i arbeidslivet. Mange arbeidsinnvandrere som kommer til Norge lærer seg ikke språket. I motsetning til flyktninger har nemlig ikke denne gruppen rett på norskopplæring.

Samlet frustrerte bedriftsledere i kampen mot svart arbeid

(Nettavisen, 03.11.15)

Fred Thorkildsen annonserte hvite renholdstjenester på nettet og vant seks av 186 anbud. Nå har han stilt seg i bresjen i kampen mot svart arbeid. I selskapet Bekjemp Svart Arbeid AS samles seriøse norske bedrifter som tar avstand fra svart arbeid.

YTF fornøyd med endret allmenngjøring

(YTF, 03.11.15)

Tariffnemda har endret virkeområde for allmenngjøringene for turbil og gods. De har tatt ut internasjonal transport fra virkeområdet, mens kabotasje og kombinerte transporter inngår. – Det blir nå tydeligere hvem allmenngjøringen gjelder for, og det blir enklere for Arbeidstilsynet å håndheve regelverket, sier Lin Andrea Gulbrandsen i Yrkestrafikkforbundet (YTF).

 

Stortingsmelding om velferdseksport

(Utenriksdepartementet, 03.11.15)

Økt arbeidsinnvandring har ført til vekst i eksport av norske trygdeytelser. EU-kommisjonen har satt i gang en dialog om eksport av velferdsytelser, og regjeringen vil i første kvartal 2016 legge frem en stortingsmelding med en helhetlig tilnærming til spørsmålet, innenfor rammen av den europeiske dialogen, sa statsråd Vidar Helgesen da han redegjorde for EØS/EU-saker i  Stortinget.

Inviterer til krafttak mot svart arbeid og useriøse selskaper

(bygg.no, 02.11.15)

Det offentlige kjøper bygge og anleggstjenester for mange milliarder kroner hvert år. – Useriøse aktører ser på dette markedet som en mulighet til å tjene raske penger gjennom hvitvasking, sosial dumping og annen form for arbeidslivskriminalitet, sier direktør Thormod Hansen i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg.

De lovlydige presses ut

(NRK, 02.11.15)

Ved hjelp av svart arbeid, trygdesvindel, sosial dumping, brudd på arbeidsmiljølov og annen kriminalitet presses de lovlydige ut av stadig flere markeder. Dette kommer fram i en ny artikkelserie fra NRK med samletittelen "Det skjulte samfunnet"

Store ledighetsforskjeller mellom innfødte og innvandrere

(E24, 01.11.15)

Kampen er hard om jobbene i Europa, og det er særlig de som søker arbeidslykken utenfor eget hjemland som havner utenfor et stramt arbeidsmarked.I Norge er ledighetstallene 2,9 prosent for arbeidstagere født i landet mot en ledighet på 7,9 prosent blant innvandrere.

 

 

Flere østeuropeere tar danske dagpenger med til hjemlandet

(Ugebrevet A4, 30.10.15)

Østeuropeere er overrepresentert i dagpengestatistikken i Danmark, og de benytter seg i stadig stigende grad av muligheten til å ta danske dagpenger med ut av landet. Den danske regjeringen ønsker nå å endre EU-reglene.