Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Røffere dager for norsk godstransport

(Arbeidslivet.no, 25.02.15)

Norske arbeidsgivere og ansatte i selskaper som jobber med godstransport på vei ytrer dyp bekymring for hvordan de påvirkes av den internasjonale konkurransen, ifølge en fersk Fafo-rapport, utført i samarbeid med Transportøkonomisk institutt.

Leiar: Må styre unna sosial dumping

(Sunnmørsposten, 24.02.15)

- Lastebileigarane vil ha krav om minsteløn for å hindre sosial dumping med underbetalt arbeidskraft i transportnæringa. Tyskland og Frankrike går i bresjen for minstelønsordningar, men krava møter motstand frå EU-land som meiner dette handlar om å verne eige næringsliv mot konkurranse. Sunn og fri konkurranse må vi sjølvsagt både akseptere og arbeide for, men sosial dumping og lovlause tilstandar må vi kjempe imot, skriv Sunnmørsposten på leiarplass. 

Kronikk: Godt nok for en polakk

(NRK Ytring, 24.02.15)

- Forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven skal gi et mer fleksibelt arbeidsliv gjennom økt bruk av midlertidige ansettelser. Min oppfatning er at lovendringen forsterker todelingen av arbeidslivet i Norge. Polske arbeistakere tilhører de yrkesgruppene som vil bli mest utsatt, skriver advokat Sebastian Garstecki.

Ryanair avviser lokale lønnsavtaler

(Fri Fagbevegelse, 23.02.15)

Lavprisflyselskapet Ryanair skal starte flyvninger fra København lufthavn, men nekter å underskrive en lokal lønnsavtale for danske ansatte. Dansk fagbevegelse har varslet konflikt. - Den danske modellen er simpelthen ikke forenelig med vår forretningsmodell, uttalte kommersiell direktør David O’Brien til Danmarks Radio.

Se også: - Ryanairs inntog på det danske arbeidsmarked er en gave til fagbevegelsen (Ugebrevet A4, 03.02.15)
Dansk fagbevegelse tar opp kampen mot Ryanair (EL & IT, 30.01.15)

 

Lite produktivt om innvandring

(Minerava, 23.02.15)

- Det er betydelig tvil og uenighet om sammenhengen mellom innvandring og produktivitet, men de fleste mener det er en viktig del av debatten. Derfor er det både merkelig og synd at produktivitetskommisjonen, som nylig la frem den første av sine to rapporter, nesten fullstendig ser bort fra problemstillingen, skriver Marius Doksheim.

Neppe begrensninger på utenlandske turbusser i sommer

(Fri Fagbevegelse, 23.02.15)

Kabotasjekjøring, både innen gods- og turbilsektoren, sto på agendaen da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og hans statssekretær, Bård Hoksrud, nylig møtte EUs transportkommisær. - Jeg oppfattet EU-kommisæren slik at det er handlingsrom for å lage nasjonale ordninger, sier statssekretæren. Men Hoksrud kan ikke love begrensninger på utenlandske turbusser i Norge til sommeren.

(NRK Nordnytt, 23.02.15)

Norges kystfiskarlag mener fiskeriminister Elisabeth Aspaker må få på plass en regulering av snøkrabbefisket, for å forhindre underbetaling av mannskap på fiskebåter.

– Kjøperne er medskyldige i sosial dumping

(NRK Nordnytt, 20.02.15)

En latvisk-registrert tråler i Kirkenes er mistenkt for grov underbetaling av sine mannskaper. - Fiskeribedrifter er medansvarlige når de kjøper råstoff fra fiskefartøy som driver med sosial dumping, mener forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund.

Se også: Uten lønn i to måneder – her går politiet til aksjon (NRK Nordnytt, 19.02.15)

Minstelønn også i Frankrike

(NLF, 20.02.15)

Frankrike følger Tyskland og Norsk Lastebileier-forening (NLF) og innfører krav om minstelønn som omfatter både kabotasje og internasjonale transporter til og fra landet. Det er den siste utviklingen og opptrappingen i kampen mot sosial dumping i Europa.

Se også: Tysk minstelønn for lastebilsjåfører (LO-kontoret i Brussel, 10.01.15)

NLF krever allmenngjøring og "transportpoliti" (Norsk Lastbileier-Forbund, 09.02.15)

Krever kabotasje-kartlegging

(NLF, 20.02.15)

Norsk Lastebileier-forening (NLF) er glad for at Stortinget ber regjeringen om å skjerpe kontrollen av utenlandske transportørers momsbetaling. Stortinget er også positiv til et formalisert samarbeid mellom en rekke offentlige etater, noe NLF tolker som et ja til «Transportpoliti».

- Norske myndigheter bør studere hva som skjer i tysk transportnæring

(YTF / NTB Info, 19.02.15)

– Mens vi venter på at Tariffnemnda skal ta stilling til YS’ og YTFs krav om allmenngjøring av gods- og turbiloverenskomstene, bør norske myndigheter studere det som skjer i tysk transportnæring, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet (YTF). Der har myndighetene innført minstelønn for all internasjonal godstrafikk til og fra Tyskland og all innenlandsk trafikk med utenlandske kjøretøy i Tyskland (kabotasje).

Serveringsbransjen mangler oversikt over ansatte

(Stavanger Aftenblad, 18.02.15)

Nesten halvparten av serveringsstedene i Stavanger har ikke oversikt over hvem som jobber i bedriften, viser tall fra Skatt Vest. Krav om personellister er et virkemiddel som skal gjøre det vanskelig å lønne ansatte svart samt hindre useriøse aktører, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.