Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Bekymret for økt bruk av bemanningsbyråer

(P4, 28.09.15)

Økt arbeidsinnvandring fra Øst-Europa og økt bruk av bemannings-byråer har ført til at arbeidet i større grad detaljstyres på byggeplasser, viser en ny artikkel fra Fafo. LO-lederen er bekymret for utviklingene på norske byggeplasser.

Polakkene er kommet til Danmark for å bli

(Ugebrevet A4, 28.09.15)

En ny undersøkelse viser at hele 66 prosent av de polske arbeidsinnvandrerne drømmer å bosette seg permanent i Danmark. Men det mangler tiltak for å integrere innvandrere fra Polen eller andre EU-land. - Vi risikerer å overse potensielle integreringsproblemer, advarer forskere.

Svart økonomi - nordiske strategier mot arbeidslivskriminalitet

(Arbeidsliv i Norden, 28.09.15)

Pisk eller gulrot? De nordiske landene har valgt ulike strategier for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og svarte jobber. I Finland og Sverige har myndighetene satset på å gjøre det billigere å kjøpe tjenester hvitt. I Norge og Danmark har kontroll vært viktigst. Arbeidslivskriminalitet er tema for nettavisen Arbeidsliv i Norden.

Regjeringen svarer ESA om allmenngjøring

(Arbeids- og sosialdepartementet, 28.09.15)

– I vårt svar peker vi på noen forhold hvor vi har et noe annet syn enn ESA, arbeids- og sosialminister Robert Eriksson. Bakgrunnen er at NHO sendte en klage til ESA med påstand om at allmenngjøringsforskriftens regler om reise, kost og losji er i strid med reglene om tjenestefrihet i EØS-avtalen etter Høyesteretts avgjørelse i 2013.

Se også regjeringens svarbrev til ESA

Kulturforskjeller i arbeidslivet

(NHO, 28.09.15)

- Språk er viktig, men det er ikke alt. De ansattes kulturforståelse er avgjørende på flerkulturelle arbeidsplasser, blant annet for å forhindre ulykker, sier rådgiver Iwona Kilanowska i Byggenæringens Landsforening. BNL skal nå kartlegge dagens situasjon på norske byggeplasser for å utarbeide tiltak som kan hjelpe bedriftene med å utnytte arbeidsinnvandringssituasjonen på best mulig måte.

- Arbeidsmarkedskriminalitet byr på komplekse utfordringer

(E24, 27.09.15)

Arbeidsmarkedskriminaliteten er økende, og er skyld i at milliarder unndras statskassen. Eksperter etterlyser større satsing på å beskytte varslere. – Regjeringen satser på å bekjempe økonomisk kriminalitet, herunder arbeidslivskriminalitet. Det er kanskje noe av det viktigste den gjør, sier universitetslektor Birthe Eriksen.

Styrking av arbeidsinnvandreres rettigheter

(Europalov, 25.09.15)

EØS-komiteen har vedtatt å innlemme i EØS-avtalen direktivet om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. EU-direktivet stiller krav om etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere.

Staten: Norwegian kan bruke utenlandske flygere på fly til Thailand og USA

(NRK, 24.09.15)

Flyselskapet Norwegian har fått medhold av Justisdepartementets eksperter i striden om utenlandsk personell om bord på sine interkontinentale flygninger. Arbeidsminister Robert Eriksson varsler at han ikke uten videre aksepterer dette, og vil kontakte andre Schengen-land for å høre hvordan de løser slike konflikter.

Helse Bergen går fri etter elektroskandalen

(Vest24, 23.09.15)

Etter at det ble avdekket sosial dumping på byggeplassen til det nye barnesykehuset på Haukeland, har Helse Bergen engasjert et advokatfirma til å granske prosessen. Helse Bergen har opptrådt «forsvarlig» og «i tråd med lovverket», er advokatfirmaets vurdering.

Skal dokumentere useriøs virksomhet

(NHO Service, 22.09.15)

NHO Service har på ny ansatt Kjell Edvard Fixdal for å dokumentere useriøs virksomhet i renholdsbransjen. Fixdal var engasjert til samme oppgave i 2010-13. Nå tar han en ny runde.

Merkel-rådgiver: – Senk minstelønna for å sysselsette flyktninger

(Fri Fagbevegelse, 22.09.15)

Den lovbestemte minstelønna er for høy for mange av flyktningene som nå kommer til Tyskland, mener den tyske økonomen Hans-Werner Sinn. Det skapte stor strid da Tyskland innførte minstelønn i januar, og allerede nå fremmes altså forslag om å senke nivået fra 8.50 €uro per time.

Sverige: Konflikter rundt leirene til fattige EU-migranter

(svt.se, 21.09.15)

Rundt om i Sverige har fattige mennesker, hovedsakelig fra Romania og Bulgaria, satt opp midlertidige leire - ofte uten grunneiers tillatelse. Situasjonen vekker følelser, og på nettet kalles tiggere for kakerlakker, skadedyr og parasitter. Hvordan håndterer samfunnet dette? spør programmet "Uppdrag granskning" som vises på SVT 23. september.