Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

EU-domstolen: ja til finsk lønn i Finland

(Fafo Østforum, 13.02.15)

Det finske elektrikerforbundet har fått medhold i EU-domstolen i en sak om hva slags lønn polske arbeidere skal ha på jobb i Finland. Det er lønnsbestemmelser i det landet hvor arbeidet foregår som er avgjørende, ifølge en fersk dom fra EU-domstolen.

Her finner du hele dommen (dansk)

Se også: European Court of Justice’s ruling in favour of equal wages for posted workers (ETUC, 12.02.15)

Ny EU-dom gjør arbeidet mot sosial dumping enklere

(Fri Fagbevegelse, 13.02.15)

En rekke EU-dommer de siste årene har skapt bekymring i norsk LO. I går kom en viktig dom som går i arbeidstakernes favør, til lettelse for fagbevegelsen. Saken dreier seg om lønna for polske elektrikere i Finland, men den vil også få stor betydning for kampen for å opprettholde det norsk tarifflønn i Norge.

Turbusser må ut etter 30 dager

(Fri Fagbevegelse, 13.02.15)

Mens utenlandske godstransportører som foretar intern transport i Norge må ut av landet innen sju dager – og ikke kan ta mer enn tre oppdrag i Norge i løpet av den uken, er det i praksis ingen begrensning når det gjelder persontransport med turbusser. Det kan det bli slutt på nå. – Regjeringa vil foreslå at utenlandske turbiler kun kan operere i Norge 30 dager sammenhengende, eller 45 dager totalt i løpet av ett år, sa statssekretær John-Ragnar Aarset fra samferdselsdepartementet, da Fafo-rapporten "Arbeidsforhold i gods og turbil" ble presentert på Arbeidstilsynets Transportkonferanse.

Se også: NHO Reiseliv imot kabotasje-endringer og allmenngjøring (NHO Reiseliv, 30.01.15)

Nyhetsbrev 3/15

(Fafo Østforum 13.02.15)

Dette er noen av sakene i nyhetsbrevet:

  • Ny Fafo-rapport om arbeidsforhold i gods og turbil
  • Ny Fafo-rapport om innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien
  • Allmenngjøring i elektro
  • Norges Lastebileier-Forbund er på linje med YTF og YS, og krever allmenngjøring i godstransportbransjen

 

Ei utfordring å integrere barn av arbeidsinnvandrere

(Fylkesmannen i Rogaland, 12.02.15)

Det er utfordrande for fleire kommunar i Rogaland å sikra barn og unge gode oppvekstvilkår som er her bare delar av året fordi foreldra er sesongarbeidarar. Det er nokre av funna i kommuneanalysen til Sjumilssteget for god oppvekst i Rogaland.

Leder: Regjeringen fortjener ros for nye lærlingekrav

( Klassekampen, 12.02.15)

- Regjeringen har varslet regelendringer som gjør at bedrifter må ha lærlinger for å vinne offentlig anbud. Kravet om å ha lærlinger gjelder både norske og utenlandske bedrifter. Her fortjener regjeringen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ros. Forslaget er også et bidrag i kampen mot arbeidskriminalitet og sosial dumping, skriver Klassekampen på lederplass.

Ny Fafo-rapport: Innleide arbeidstakere i verfts- og petroleumsindustrien

(Fafo Østforum, 12.02.15)

Omfanget av innleid arbeidskraft i verfts- og petroleumsindustrien er til tider svært stort. Denne rapporten viser at det kan være uklart hvem som har HMS-ansvaret for innleide arbeidstakere. Og mye tyder på at utenlandske innleide arbeidstakere er mer utsatt for skade enn andre. Rapporten er laget i samarbeid mellom Fafo-forskerne Mona Bråten og Rolf K. Andersen og NTNU-forskere.

Se også: Innleide arbeidstakere har større helserisiko (Fri Fagbevegelse, 13.02.15)

Cabotagestudien: Usikkert kabotasje-resultat i Norge

En svensk Cabotagestudie ble gjennomført som et skandinavisk prosjekt høsten 2013. Nå er resultatet offentliggjort, uten at man kan konkludere med annet enn at man fortsatt er usikre på omfanget. Den norske delen av studien er innlemmet i en ny rapport om arbeidsforhold i gods- og turbilbransjen, utarbeidet av Fafo og TØI. (Transportmagasinet, 12.02.15)

Ny Fafo-rapport: Arbeidsforhold i gods og turbil

Både arbeidstakere og arbeidsgivere i transportnæringen er bekymret fordi tilgangen på utenlandsk arbeidskraft skaper press på lønns- og arbeidsvilkår. Mobiliteten gjør at tiltak som virker i andre bransjer, ikke vil ha samme effekt innenfor transport. Denne rapporten om forholdene i gods og turbil fra Fafo og TØI presenteres i dag.  Forskere på prosjektet er Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik. (Fafo Østforum, 12.02.15)

Åpning av senter mot arbeidslivskriminalitet

(Arbeidstilsynet, 12.02.15)

I dag åpner Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV-kontroll, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt sitt samlokaliserte senter i Oslo City. Tolletaten deltar også i samarbeidet. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (bildet) står for den offisielle åpningen.

Se også: Samlokalisering mot organisert arbeidslivskriminalitet (Fri Fagbevegelse, 12.02.15)

Flere utenlandske sjåfører i norske lastebiler

(NRK Hedmark og Oppland, 11.02.15)

I vinter ble hver tiende av de kontrollerte norskregistrerte lastebilene kjørt av en utlending, viser ny statistikk fra kontrollene til Statens vegvesen. Mange utenlandske sjåfører får jobb i norske firmaer og selskaper.

Dumpingbeskyldt kjøkkenprodusent er slått konkurs

Kvalsvik Produksjon er konkurs. Det skulle bli et industrieventyr, men endte i stedet med politianmeldelse av ansatte, beskyldninger om sosial dumping og dårlige arbeidsforhold. Sju polske arbeidere sier de ikke kan dra hjem før de har fått utbetalt utestående lønn fra arbeidsgiveren sin. (NRK Hedmark og Oppland, 11.02.15)

Se også: Dropper lønna til polske arbeidere (Gudbrandsdølen Dagningen, 13.01.15)

Beskyldninger om sosial dumping og dårlige arbeidsforhold (NRK Hedmark og Oppland, 14.01.15)

Innrømmer manglende lønn (Vigga, 14.01.15)

Kjøkkenprodusent på Dombås beskyldes for sosial dumping (Byggeindustrien, 20.01.15)