Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Dansk LO frykter tap av arbeidsplasser

(Ugebrevet A4, 16.04.15)

Billigselskapet Ryanair flyr nå tusenvis av mennesker til og fra København. Dansk fagbevegelse kritiserer Ryanair for å tilby sosial dumping. Som et mottrekk prøver Ryanair å overbevise danskene om at selskapet skaper mange arbeidsplasser i København. Fagbevegelsen frykter det motsatte.

Vaskehall ble stengt etter razzia

(VG, 16.04.15)

Elleve kroner timen i lønn var et av funnene da politiet, Skatt Øst, Kemneren i Oslo, Arbeidstilsynet og NAV var på kontroll i en av Oslos vaskehaller. Samarbeidet kalles «Operasjon Vaskebjørn» og har siden 2011 avdekket det de beskriver som slavelignende forhold i Oslos bilrenholdsbransje. Ulovlige innvandrere bor og jobber i vaskehallene for luselønn.

- Ulike konkurransevilkår for transportoppdrag

(Altaposten, 15.04.15)

Boreal Travel i Alta mener konkurransevilkårene er ulike mellom norske og utenlandske selskap for transportoppdrag i Norge. De ønsker selv ikke å samarbeide med underleverandører som bidrar til økt bruk av uønsket kabotasjevirksomhet.

Debatt: - Østarbeidere er overskuddsbutikk for Danmark

(Ugebrevet A4, 15.04.15)

- Dansk Folkeparti har vært kritisk til at lønnsmottakere fra Øst-Europa kan komme til Danmark og nyte godt av velferdsytelser. Men det skjer kun i begrenset omfang. Inntil nå har østeuropeiske lønnsmottakere vært en overskuddsforretning for det danske samfunn, skriver Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa.

Se også: Velferdsturisme er blitt et politisk problem for EU (Ugebrevet A4, 30.03.15)

Kronikk: Et ”svanemerke” for seriøs transport

(Transportmagasinet, 10.04.15)

- Underbetalte sjåfører, brudd på lover og regler og endatil regulær kriminalitet, ser dessverre ikke ut til å skremme norske oppdragsgivere. Oppdragsgiverne går fri, derfor trenger vi nå gapestokken, skriver Svein Furøy, forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Svensk utredning foreslår solidaransvar 

(Stortingets EU/EØS-nytt / Fafo Østforum, 09.04.15)

Håndhevingsdirektivet ble vedtatt våren 2014. Ett av stridsspørsmålene var solidaransvar, og det ble vedtatt at dette skal være opp til hvert medlemsland. Sluttrapporten fra den svenske offentlige utredningen foreslår nå solidaransvar, og forslaget får kritikk fra både fagforeninger og arbeidsgivere. Utredningen viser blant annet til de norske erfaringene med solidaransvar, beskrevet i Fafo-rapporten Solidaransvar for lønn.

Bøker fra Formula-prosjektet tilgjengelige på nett

(Fafo Østforum, 09.04.15)

Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik (bildet), Line Eldring og Anne Mette Ødegård er blant forfatterne i bøkene fra prosjektet Free movement and labour law (Formula).

 

Sak om velferdsturisme i EU-domstolen

(Stortingets EU/EØS-nytt, 09.04.15)

Før påske ble det avgitt en foreløpig uttalelse fra EU-domstolen i Alimanovic-saken. Den gjelder såkalt «velferdsturisme». Uttalelsen er nært knyttet til Dano-saken der EU-domstolen fastslo at medlemsland ikke trenger å utbetale sosialhjelp til EU-borgere som flytter til landet kun for å motta slike ytelser. I Alimanovic-saken åpnes det imidlertid for at EU-borgere som har flyttet til et annet EU-land for å søke jobb, og som har hatt arbeid en kort tid, kan ha rett til sosialhjelp. Sakene må behandles individuelt.

Litauen er poppis i norsk finans

(E24, 08.04.15)

Norske bedrifter åpner lommeboken for investeringer i Litauen. 2014 bød på nye rekorder. EUs høyest utdannede befolkning, attraktive skattevilkår, en god infrastruktur og en velutviklet markedsøkonomi er blant forklaringene.

Svenske farmasøyter vil til Norge

(Dagens Medisin, 07.04.15)

Mange svensker med farmasøytisk utdanning søker seg til Norge blant annet på grunn av lønn. Tove Ytterbø i Norges Farmasøytiske Forening sier det også er en hel del arbeidsinnvandring fra Danmark, Finland og Island.

Finnes ingen oversikt over ulovlig kabotasje

(NRK Sørlandet, 03.04.15)

Både Norges Lastebileier-Forbund, vegvesenet og stortingspolitikere mener ulovlig kabotasje er en stor utfordring. TØI-forsker mener at mye av det man tror er kabotasje, kan være transport som er knyttet til et internasjonalt transportoppdrag.

EU-aksept for tysk minstelønnsforslag

(Norsk Lastebileier-Forbund, 30.03.15)

Det tyske forslaget til minstelønn har fått prinsipiell tilslutning i EU-parlamentet. Minimumslønninger på transportområdet er ikke til hinder for de fire friheter i det indre marked, mener EU-kommisjonen.