Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Skiensmodellen sprer seg i kommunene

(Fagbladet, 16.07.15)

Kommunestyret i Skien vedtok i fjor nye retningslinjer for anskaffelser i kommunal regi. Skiensmodellen, som den i ettertid blir kalt, skal forhindre sosial dumping i byggebransjen, men den skal også gjelde varer og tjenester. 14 kommunuer har vedtatt Skiensmodellen, og i tillegg er modellen til behandling i en rekke andre kommuner. Fagforbundets leder Mette Nord skulle helst sett at alle kommunene i Norge innførte modellen.

- Bemanningsbyråer utnytter desperate oljearbeidere

(Stavanger Aftenblad, 16.07.15)

Det sier jobbekspert Erik Falck Hansen, og 15. juli trådte en ny forskrift i kraft som kan gjøre det enda lettere. Forskriften gir adgang til å fravike reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie fra bemanningsforetak. Også fagforbundet IndustriEnergi advarer mot den nye forskriften. - Dette åpner for et tolønnssystem der innleide vikarer kan få lavere lønn enn fast ansatte, sier juridisk leder i Industri Energi, Eyvind Mossige.

Kronikker om sosial dumping og de bulgarske elektrikerne

(EL & IT, 13.07.15)

Skal vi opne opp for fleire useriøse aktørar? skrev Helse Bergen i en kronikk i Bergens Tidende (09.07.15). I et kronikksvar (BT, 13.07.15) skriver EL & IT Forbundet at Helse Bergen snur saken på hodet.

Se også: Haukeland-bulgarerne har signert lønnskravet (Fri Fagbevegelse, 25.06.15)

Advarer danske håndverkere mot utnyttelse i Norge

(Fri Fagbevegelse, 09.07.15)

Dansk fagforbund anbefaler håndverkere å organisere seg i Fellesforbundet før de drar til Norge. Avisen Nordjyske.dk skriver at sosial dumping ofte forbindes med østeuropeere som reiser til Danmark og arbeider under lønns- og arbeidsvilkår langt under dansk standard. Men det samme gjelder danske håndverkere i Norge. De opplever oppsigelser på dagen, manglende lønn og dårlig arbeidsmiljø.

LO frykter økt lønnsdumping

(Klassekampen, 08.07.15)

Regjeringen har lagt fram nye regler som åpner for at innleide vikarer kan få lavere lønn enn fast ansatte. LO er skuffet, NHO og bemanningsbransjen jubler.

Debatt: Elin Ørjasæter om bemanningsforetak: LO misbruker begrepet sosial dumping (Aftenposten, 08.07.15)

Ørjasæters nye arbeidsliv (Tor Arne Solbakken i Aftenposten, 09.07.15)

Er ikke norske tariffavtaler gode nok? (Direktør Erling Kornkveen i Adecco, Aftenposten, 30.07.15)

Økokrims trusselvurdering: økt organisering av sosial dumping

(Økokrim, 06.07.15)

Økokrim peker på økt organisering rundt utnyttelsen av arbeidstakere, som spenner fra svart
arbeid, til sosial dumping, og i de mest alvorlige tilfellene menneskehandel. Dette kommer fram i Økokrims trusselvurdering for 2015-2016.

Telemark strammer grepet mot sosial dumping

(Fri Fagbevegelse, 06.07.15)

I fjor høst innførte Skien kommune en 14-punktsplan mot sosial dumping i byggebransjen. Nå vil Telemark fylkeskommune adoptere modellen, og ytterlig skjerpe kravene til entreprenører som vil ha offentlige oppdrag.

Vestfold vil bekjempe arbeidslivskriminialitet

(NRK Vestfold, 03.07.15)

Vestfold vil bli et foregangsfylke innen bekjempelse av arbeidskriminalitet. Det innebærer blant annet en bedre samordning av tips som kommer til Arbeidstilsynet, Politiet, Skatt Sør, Nav, NHO og LO.

Id-kort blir HMS-kort

(Arbeids- og sosialdepartementet, 03.07.15)

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggsbransjen og i renholdsbransjen til HMS-kort.

Statsministeren med på tilsyn i bygg og anlegg

(Arbeidstilsynet, 30.06.15)

Statsminister Erna Solberg og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson deltok i dag på tilsyn i regi av det samlokaliserte senteret mot arbeidslivskriminalitet i Oslo.
- Dette er første gangen en statsminister er med ut på tilsyn, så dette er en historisk anledning, sa Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Nye tiltak mot arbeidslivskriminalitet

(NRK Buskerud, 26.06.15)

Nytt fagstudium på politihøgskolen, nytt samarbeid mellom politiet, skatteetaten og arbeidstilsynet, og egen veileder skal forhindre at bakmenn, entrepenører og arbeidsgivere går ustraffet fra ulovligheter på arbeidsplasen.

EU drar den nordiske arbeidslivsmodellen i feil retning

(ABC Nyheter, 26.06.15)

Det kom politikerne i Nordisk Råds næringskomité fram til da de på sitt møte onsdag satte kampen mot sosial dumping på dagsorden.