Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Agenda-notat om svart arbeid

(Agenda, 13.08.15)

- Svart arbeid er i ferd med å skape en ny økonomisk underklasse som står helt uten rettigheter i arbeidslivet. Mange av disse er arbeidsinnvandrere som har vansker med å skaffe seg en jobb i det formelle arbeidsmarkedet, skriver Linda Skjold Oksnes i et  perspektivnotat fra Tankesmien Agenda. Last ned notatet Svart arbeid på hjemmebane

Offentlige anskaffelser: Billigst er ikke best

(NHO, 12.08.15)

- Kvalitet koster. For å gjøre det enklere å skille seriøse og useriøse bedrifter har vi laget en ny sjekkliste for offentlige innkjøpere, sier Arnhild Dordi Gjønnes i NHO. Målet er å redusere omfanget av svart arbeid.

Fare for sosial dumping i Oslo Havn

(ABC Nyheter, 10.08.15)

Kommunale Oslo Havn har overlatt driften av containerhavna i 20 år til tyrkiske Yilport, som nekter å inngå tariffavtale med Transportarbeiderforbundet og ikke ansetter organiserte bryggearbeidere. Arbeiderpartiets byrådskandidat Raymond Johansen var inntil nylig nestleder i havnestyret som utestengte bryggesjauere anklager for sosial dumping.

Se også: Havnearbeidere blokkerte havna i Oslo (Fri Fagbevegelse, 11.08.15)

Polske sjåfører langer ut mot Boreal

(Stavanger Aftenblad, 11.08.15)

Polske bussjåfører i Boreal Transport hevder de blir trukket i lønn når de er syke og har arbeidsdager uten pauser. Ledelsen avviser forskjellsbehandling, men legger seg flate for eposter med anklager mot polske ansatte.

Se også: Advokat-uenighet om Boreal-sjåfører

Oppdaterte landrapporter fra Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 10.08.15)

I Fafo Østforums landrapporter gis det fakta og tall om EUs medlemsland fra Sentral- og Øst-Europa. I tillegg har vi tatt med Hellas, Italia, Portugal og Spania. Rapportene tar for seg økonomi, næringsstruktur, arbeidsmarked og partene i arbeidslivet. Landrapportene ble revidert sommeren 2015.

Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidsinnvandrere med brakkesyke?

(Fafo Østforum, 07.08.15)

Formålet med prosjektet er å kartlegge eksisterende kunnskap og identifisere kunnskapshull når det gjelder rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene. 

Kjøper bedrift med 49 tilsette i Estland

(Sunnmørsposten, 06.08.15)

Helland Møbler i Stordal flagga ut til Estland, og har så langt i år ein salsauke på 40 prosent. Nå har dei også kjøpt ei treverksbedrift i Estland. Bedriften skiftar namn til Helland Baltic.

Fortsatt økning i eksport av kontantstøtte

(NAV, 06.08.15)

Utbetaling av kontantstøtte for barn som ikke bor i Norge, har økt med nesten 30 prosent på ett år. De aller fleste utbetalingene er for barn som bor i Polen. Dette gjelder i hovedsak personer som arbeider i Norge, men hvor barnet deres er bosatt i et annet EØS-land.

Se også Fafo Østforums faktaflak: Velferdsturisme og trygdeeksport

- Regjeringen gjør ikke nok for å bekjempe svart arbeid

(Vårt Land, 06.08.15)

LO mener regjeringen må gjøre mer mot det som kalles sosial dumping, av dårlige lønn og arbeidsforhold. – Det virker som regjeringen er opptatt av sosial dumping i media, men når man kommer til de konkrete tiltakene er det vanskelig å få gjennomført, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Ryanair dropper søksmål mot fagbevegelsen i Danmark

(Fri Fagbevegelse, 06.08.15)

Ryanair saksøkte danske fagbevegelse etter en hendelse på København lufthavn 18. mars.  Nå trekker Ryanair saken og lar Arbeidsretten behandle konflikten. Flyselskapet har gått fra nederlag til nederlag i europeiske domstoler denne sommeren. Til tross for en rekke konflikter med europeiske fagbevegelser, flyr stadig flere med Ryanair. 

Nesten bare utlendinger jobber på Norsk Kylling

(Fri Fagbevegelse, 05.08.15)

Fabrikken Norsk Kylling på Støren ble etablert i 1991. Produksjonen ekspanderte rakst, og utfordringen ble at det manglet lokal arbeidskraft. EU-utvidelsen mot øst løste denne utfordringen, og det ble drevet aktiv rekruttering av arbeidsinnvandrere fra særlig Polen, Slovakia og Litauen. Av de 250 ansatte i poduksjonen er det i dag to-tre nordmenn.

Arbeidsledigheten blant arbeidsinnvandrere øker

(Vårt Land, 05.08.15)

Arbeidsløse EØS-borgere kommer til Norge med håp om arbeid. Mange ender opp på gata. Hjelpeorganisasjoner som Kirkens Bymisjon og Robin Hood-huset opplever en økende tendens av arbeidssøkende fra EØS-borgere som jobber svart i Norge. Flere har opplevd usaklig oppsigelser og lønn til 30 kroner timen.