Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Vil kutte trygdeytelser til EØS-borgere

(Nettavisen, 22.02.16)

Norske politikere er inspirert av avtalen mellom Storbritannia og EU, og vil også redusere trygdeytelser til folk i andre land. - Dette er noe Frp- og Høyre-regjeringen har jobbet med lenge, både før vi havnet i regjering og underveis, sier Arve Kambe.

Les også: Storbritannias avtale med EU (ABC-Nyheter/NTB)

Forbud for NIS-skip i strid med EØS-avtalen

(LOs Brusselkontor 22.02.16)

NIS-skip kan i dag ikke seile mellom nordiske havner. Det mener EFTAs overvåkingsorgan ESA er i strid med EØS-avtalen. Derfor har de åpnet sak mot Norge for brudd på forbudet mot geografiske restriksjoner på handel med tjenester, for skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

Les brevet fra ESA

Storbritannias avtale med EU

(ABC Nyheter/NTB, 20.02.16)

EUs medlemsland skal få anledning til å indeksregulere barnetrygden som gis til utenlandske arbeidere fra andre EU-land etter satsene i landet der barnet bor. Landene kan også innføre unntak fra fri flyt av arbeidskraft i krisetilfeller. Dette er noen av resultatene av forhandlingene mellom Storbritannia og EU.

Les også: Den europeiske fagbevegelsen går mot EU-avtalen (LOs Brusselkontor)

Erna vil krympe barnetrygden til utlendinger (VG, 03.02.16)

Flest bygningsarbeidere blant de utstasjonerte i Sverige

(Arbetet, 19.02.16)

Polske bygingsarbeidere dominerer blant de utenlandske arbeidstakerne som er utstasjonert til Sverige. I fjor økte antallet utstasjonerte med 12 prosent, viser Arbetsmiljöverkets statistikk.

Hevder norske aktører stenges ute fra byggeoppdrag

(NRK, 19.02.16)

Jon Sandnes, adm.dir i Byggenæringens landsforbund mener regjeringen styrer mot økt arbeidsledighet. Anbudskontrakter går til utenlandske selskaper fordi kontraktene rett og slett er for store for norske aktører. 

Vegvesenet reagerer på Skanskas lærlingutspill

(bygg.no, 19.02.16)

Bettina Sandvin, leder for byggherreseksjonen, sier at Statens vegvesen tar sitt lærlingansvar på alvor, og hun mener Skanska må gjøre det samme. Hun reagerer på Skankas uttalelser om at utvikling av egen fagkompetanse gjennom lærlinger ikke lenger står seg i dagens konkurransesituasjon.

Les også: Skanska varsler at satsingen på lærlinger kan stå for fall (bygg.no, 17.02.16)

Solvik-Olsen: - Blir trist av Skanskas lærlingutspill (bygg.no, 19.02.16)

 

Tre pågrepet og 1,5 millioner kroner beslaglagt i storaksjon

(NRK Finnmark, 19.02.16)

Flere etater aksjonerte onsdag og torsdag mot 80 bedrifter i Hammerfest, Alta, Vadsø og Kirkenes. Formålet med aksjonen var å avdekke kriminalitet innen bransjene servering, frisør, skjønnhetspleie, bygg og anlegg og renhold.

Myndighetene opptrer dobbeltmoralsk

(bygg.no, 18.02.16)

Myndighetene og politikere overgår hverandre i rop på seriøsitet, kompetanse og viktigheten av å få flere til å ta yrkesutdanning. Men når de skal bygge kirker, skoler, flyplasser, veier og tuneller er det ikke lenger viktig. Det er en dobbeltmoral uten sidestykke, skriver daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen.

Krav om lærlinger også for utenlandske virksomheter

(bygg.no, 18.02.16)

Kravet om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud vil også gjelde for utenlandske entreprenører og leverandører, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Polske lønninger vil nå EU-gjennomsnittet om 15 år

(polennu.dk, 17.02.16)

Selv om polske lønninger har steget markant siden 2004, ligger Polen stadig i den nederste del av EU-gjennomsnittet. Og det vil fortsette i 15 år, mener minister. Det er spesielt blant de lavest lønnede at vekstraten har flatet ut.

Skanska taper i konkurransen mot utenlandsk arbeidskraft

(Fri Fagbevegelse, 16.02.16)

Skanska ser seg nødt til å si opp mellom 70 og 110 anleggsarbeidere. – Skanska taper i konkurransen mot utenlandske bedrifter, og norske bedrifter som bruker utenlandske underentreprenører. Det dreier seg om en slags lovlig sosial dumping, sier hovedtillitsvalgt Jan Åge Vik.

 

Østeuropeiske regjeringer advarer mot sosial omveltning

(Politiken.dk, 16.02.16)

Den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen håper at Danmark også kan nyte godt av Storbritannias nye avtaler med EU på velferdsområdet. Nå det ser ut til å bli vanskelig. Nye EU-regler om begrensning av barnetrygd til utlendinger bør kun gjelde nyankomne arbeidere, og kun i Storbritannia, sier østeruopeiske regjeringer.

Se også: David Cameron: Britisk aftale vil også gavne Danmark (Ekstrabladet, 05.02.16)