Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Statsbudsjettet: Styrka innsats mot arbeidslivskriminalitet

(Arbeids- og sosialdepartementet, 07.10.15)

Regjeringa aukar innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, og foreslår i statsbudsjettet 2016 å auke løyvinga til Arbeidstilsynet med 10 millioner kroner. Regjeringa har med dette styrka Arbeidstilsynet med 50,8 mill kroner sidan 2014.

Statsbudsjettet: Foreslår nytt servicesenter i Trondheim

(Arbeids- og sosialdepartementet, 07.10.15)

Regjeringa foreslår å etablere eit nytt servicesenter for utanlandske arbeidstakarar (SUA) i Trondheim i 2016, i tillegg til kontora som allereie er etablert i Bergen, Stavanger, Oslo og Kirkenes.

7. oktober: Verdensdagen for anstendig arbeid

(Fafo, 07.10.15)

I dag - 7. oktober -  markeres verdensdagen for anstendig arbeid. FNs bærekraftsmål, som nylig ble vedtatt, inkluderer nå anstendig arbeid. På Fafo-konferansen i august i år, innledet ITUCs generalsekretær Sharan Burrow om dagens hovedtema "End Corporate Greed". Fafo har også vært med på å utarbeide en global Just Jobs Index for perioden 2000 til 2012.

Se også: Arbeidstakere har markeringer i 42 land (arbeidslivet.no, 07.10.15)

Haukeland vil kreve bulgarske Enemona for 40 millioner

(Bergens Tidende, 06.10.15)

Enemona JSC skulle utføre elektroarbeidet på barnesykehuset i Bergen, men bulgarerne ble kastet ut i juni etter mye bråk og påstander om sosial dumping. Et bergensk firma skal nå sluttføre elektroarbeidet, og Haukeland universitetssykehus vil søke erstatning hos Enemona.

- Nå kan ingeniørlønningene gå ned

(Teknisk Ukeblad, 05.10.15)

Store norske selskaper får mer konkurranse fra utenlandske aktører. I mars fikk spanske Acciona Infraestructuras og italienske Ghella milliardkontrakten for tunnelarbeidet på Follobanen. – Konkurransen fra utenlandske leverandører vil øke presset på ingeniørlønningene som fastsettes ved individuelle forhandlinger, mener Fafo-forsker Jon Erik Dølvik.

Polske arbeidstakere i Danmark: Sjefen diskriminerer

(Ugebrevet A4, 05.10.15)

En ny undersøkelse blant polske arbeidstakere i Danmark viser at de fleste polakkene føler at dansker generelt behandler dem bra. Men rosen gjelder ikke sjefene. De kritiseres for å diskriminere polakkene.

Les mer om undersøkelsen Polak i DK (Ugebrevet A4, 21.09.15)

Sosial dumping - helse, hygiene og sikkerhet

(Arbeidstilsynet, 02.10.15)

I siste nummer av fagbladet Arbeidervern skriver overlege Yogindra Samant i Direktoratet for arbeidstilsynet om sosial dumping og hvordan dette påvirker arbeidsinnvandrernes helse og sikkerhet.

Sosial dumping og luftfarten

(LO, 02.10.15)

Peggy Hessen Følsvik fra LO holdt i dag innlegg om luftfarten på ETUCs kongress. - Vi kan kreve et felles europeisk og internasjonalt regelverk som ivaretar sikkerheten og de ansattes rettigheter, sa hun.

Forslag om felles minstelønnsstandard ble lagt dødt på ETUC-kongressen

(Fri Fagbevegelse, 01.10.15)

– Ballen er lagt død til neste kongress. Og det er vi veldig glade for, sa LO-leder Gerd Kristiansen til LO-Aktuelt etter at det var klart at den italienske landsorganisasjonen CGIL trekker sitt forslag om å etablere et europeisk rammeverk for minstelønn.

Danmark: 2 av 3 nye jobber går til dansker

(Ugebrevet A4, 01.10.15)

Sysselsettingen i Danmark har steget uavbrutt siden 2013. En ny analyse fra dansk LO viser at to av tre nye jobber går til dansker. Analysen bryter med antakelsen om at det er utenlandsk arbeidskraft som har mest glede av veksten.

Varsler boikott av Technip Singapore

(Industri Energi, 30.09.15)

Industri Energis OSA-inspektorat har avdekket at Technip Singapore PTE utøver sosial dumping på norsk kontinentalsokkel. – Industri Energi krever at oljearbeiderne hos undervannsentreprenørene på norsk sokkel skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår, sier forbundsleder Leif Sande. Technip Singapore PTE nekter å inngå tariffavtale, og forbundet varsler nå boikott.

Slår tilbake påstander om sosial dumping

(Bergens Tidende, 30.09.15)

Bulgarske Enemona krever 22 millioner kroner etter at Helse Bergen kastet dem ut fra elektrikerjobben på det nye barnesykehuset.

Se også: Helse Bergen frikjent av eget advokatfirma (Bergens Tidende, 30.09.15)
Helse Bergen går fri etter elektroskandalen (Vest24, 23.09.15) 
Avsløring i Bergen om sosial dumping (Fri Fagbevegelse, 15.06.15)