Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Ny nettportal på tre språk

(Haram kommune, 14.03.16)

I dag utgjer innvandrarar 14,3 prosent av befolkninga i Haram kommune. Dei fleste av dei er arbeidsinnvandrar innan den maritime industrien. Ein ny nettportal (www.haram.no) skal få fart på integreringa av innvandrarar i Haram. Informasjon på norsk, engelsk og polsk, skal portalen gjere det lettare å navigere i offentlege tenester, private bedrifter og få oversikt over fritidsaktivitetar.

Dømt for sosial dumping

(NRK Vestfold, 11.03.16)

En 22 år gammel mann er dømt til fem måneders fengsel og en bot på 35 000 kroner. Et av tiltalepunktene var sosial dumping. Han må i tillegg betale 160 000 kroner til fem personer som tidligere arbeidet for ham. Mannen har drevet flere firmaer knyttet til bilrenhold, og han lønnet de fem under det som er lovfestet tariff i private renholdsbedrifter.

Bedriftene vil halvere bortetillegget for tilreisende arbeidere

(Fri Fagbevegelse, 11.03.16)

Norsk Industri krever en halvering av bortetillegg til reisende arbeidere. Dette kommer i tillegg til at mange av bedriftene fra før omgår bestemmelsene i tariffavtalen og slutter å betale reise, kost og losji. – Kravene fra Norsk Industri er et angrep på de svakest stilte arbeiderne: utenlandske, reisende eller arbeidere som jobber for bemanningsbyråer, mener Steffen Høiland i Fellesforbundet i Nord-Rogaland.

Statoil flytter ikke jobber til Øst-Europa likevel

(NRK Rogaland, 11.03.16)

Helt siden november har selskapet utreda et europeisk storkontor for fellestjenester og anskaffelser. Målet var å spare. Fredag kunngjorde Statoil at arbeidet stoppes, og at eventuelle planer om delvis flytting til Øst-Europa skrinlegges.

Debatt: EØS-sviket mot praktisk ungdom

(Drammens Tidende, 11.03.16)

- Det store sviket mot praktisk ungdom startet i 1992. Da statsminister Brundtland (Ap) undertegnet EØS-avtalen, sørget hun for ukontrollert flyt av arbeidskraft over grensa til Norge. Arbeidsinnvandringa har pressa lønnsnivået i de praktiske yrkene ned. Norsk ungdom velger bort yrkesfag når de må konkurrere med billig arbeidskraft, skriver Magnus Weggesrud, nestleder i Senterungdommen.

Utstasjoneringsdirektivet: Noen skal bli likere enn andre

(LO-kontoret i Brussel, 10.03.16)

Det blir litt mer lik lønn på samme sted - men ikke for alle. Det er en framgang i forhold til dagens regelverk. Det er fagbevegelsens vurdering av forslaget fra Europakommisjonens til noen nye artikler i utstasjoneringsdirektivet.

Skeptisk til minstelønn og allmenngjøring

(Abelia, 10.03.16)

- Hvis lønnsspennet blir for stort, gir det negative incentiver for lavtlønnsgrupper til å jobbe. Derfor er vi positive til å kunne bruke lønnstilskudd som et mulig virkemiddel, mens vi er meget skeptisk til minstelønn og allmenngjøring av tariffavtaler, sier Produktivitetskommisjonens Marianne Andreassen. På Abelias lønnskonferanse 15. april, skal hun innlede om hvordan lav vekst, migrasjon og ny teknologi kan påvirke arbeidslivet og lønningene fremover.

- Det seriøse arbeidslivet må styrkes

(NAF, 10.03.16)

Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må intensiveres gjennom blant annet styrking av arbeidsmiljølov og lov om offentlige innkjøp. Det må legges til rette for at norske entreprenører gjøres konkurransedyktige i anbudsprosessene. Dette er to av hovedpunktene i en politisk uttalelse fra forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF).

 

Kronikk: Slutt å bruke svart arbeidskraft!

(High North News, 10.03.16)

"Velg yrkesfag", sier vi til ungdommene, men hvilket arbeidsliv tilbyr vi dem? spør kronikkforfatter Christin Kristoffersen. Fafo-rapporten “Privatmarkedet i byggenæringen” viser at en tredel har kjøpt eller har vurdert å kjøpe håndverkstjenester svart. Det svarte markedet er i ferd med å skape et arbeidsmarked som er preget ikke bare av skatteunndragelser, men farlige arbeidsforhold og ulovlig lave lønninger, skriver Kristoffersen

Debatt: Oppfordrer kommuner til å innføre seriøsitetskrav

(Romerikes Blad, 09.03.16)

- Før jul la Fellesforbundet, BNL, KS og Difi fram 11 konkrete krav som skal motvirke sosial dumping, og legge til rette for seriøse firmaer i byggebransjen. Ullensaker Ap vil jobbe for at Ullensaker kommune implementerer seriøsitetskravene, og oppfordrer samtlige kommuner på Romerike til å gjøre det samme, skriver kommunestyrerepresentant Eyvind J. Schumacher.

Kompetansekrav viktigste seriøsitetsgrep

(bygg.no, 09.03.16)

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet var tydelig på at kompetansekrav er det viktigste seriøsitetsgrepet norske myndigheter kan ta. - Det offentlige må stille krav til kompetanse og lærlinger, for i det øyeblikket vil en del bedrifter som vi ikke vil ha falle fra, sa Krogstad i sitt innlegg på Byggedagene.

Skal bekjempe sosial dumping i EU

(NLF, 09.03.16)

EU-kommisjonen har offentliggjort førsteutkastet til et nytt rammeverk for sosiale rettigheter i Europa. Utkastet som nå ligger til høring vil omfatte vegtransporten og blir et viktig ledd i kampen mot sosial dumping. Mangel på tydelige rammer har ført til utnyttelse av arbeidskraften og sosial dumping i Europa de siste årene.