Nyheter

Siden oppdateres daglig. Bruk søkefunksjonen i høyre kolonne for å søke etter saker om bestemte emner.

Vil stoppe utenlandske entreprenører som ikke betaler pendlerutgifter

(bygg.no, 17.08.16)

Skattedirektør Hans Christian Holte intensiverer nå arbeidet med å stoppe utenlandske entreprenører som ikke betaler pendlerutgifter til ansatte.

- Flere arbeidstakere får en løsere tilknytning til arbeidslivet

(LO, 17.08.16)

- Når vi ser rundt oss i norsk arbeidsliv, er det viktige grunner til å være bekymret, sa Trude Tinnlund på Fafo-båten under Arendalsuka. Flere arbeidstakere med løsere tilknytning, arbeidslivskriminalitet og høy arbeidsledighet er de største utfordringene i norsk arbeidsliv i dag.

Arbeidsministeren varsler hardere lut mot renholds-jukserne

(Dagbladet, 13.08.16)

Karantene og bøter er aktuelle tiltak. Fire år etter at en godkjenningsordning for renholdsbransjen gjorde det ulovlig å bruke ikke-godkjente firmaer, viser en ny rapport at nesten halvparten av bedriftskundene ikke kjenner til ordningen.

Ny prosjektleder og ny medarbeider i Fafo Østforum

(Fafo Østforum, 12.08.16)

Line Eldring gikk ut i permisjon i sommer, og Anne Mette Ødegård har overtatt som prosjektleder for Fafo Østforum. Fafo-forsker Beate Sletvold Øistad er ny prosjektmedarbeider i sekretariatet og driften av forumet. Velkommen til Beate!

Ny rapport fra Fafo-forskere: Nordiske arbeidstilsyn med utenlandsk arbeidskraft

(Fafo Østforum, 11.08.16)

Fafo har undersøkt hvordan arbeidstilsynene i Danmark, Norge og Sverige gjennomfører tilsyn og veiledning av utenlandske virksomheter og arbeidstakere innenfor bygg og transport.

Ber stat og kommuner følge nasjonal transport-tariff

(Anlegg&Transport, 11.08.16)

- Vi mener reglene for offentlige innkjøp i stor grad er rettet mot anbudsutsatte offentlige tjenester. For transportkjøp fungerer dermed ikke reglene tilstrekkelig, ettersom disse tjenestene ofte er under terskelverdien på kr 500 000, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet (YTF) Svein Furøy.

– Arbeiderne ble betalt under minstelønn

(NRK Trøndelag, 10.08.16)

Arbeidstilsynet sier de oppdaget tre finske elektroarbeidere som fikk halv lønn under arbeid på det nye PostNord-bygget i Trondheim. Arbeiderne manglet også HMS-kort.

– Bønder bør ansatte flyktninger fremfor arbeidsinnvandrere

(P4, 10.08.16)

Nestleder i Senterpartiet Anne Beathe Tvinnerheim mener bøndene skal prioritere flyktninger fremfor arbeidsinnvandrere ved ansettelser for å bedre integreringen. En positiv tanke, men hoveddelen av utenlandsk arbeidskraft er sesongarbeidere, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge.

Redusert ungdomsledighet i Europa

(arbeidslivet.no, 10.08.16)

Ungdomsledigheten i EU-landene er redusert med en halv million det siste året. Men fremdeles er det nesten 4,2 millioner arbeidsledige personer i alderen 15–24 år. Det er trolig sammensatte forklaringer på at ledigheten blant ungdom nå er noe lavere. Migrasjon er én av flere årsaker.

Status for oppfølging av strategi mot arbeidslivskriminalitet

(Fafo Østforum / Regjeringen, 09.08.16)

I sommer la Regjeringen frem en statusoversikt for gjennomføringen av tiltakene i strategien mot arbeidslivslivskriminalitet. Strategien, som ble lagt frem 13. januar 2015, er utarbeidet etter dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet. 

Danmark: Utlendinger får halvparten av de nye jobbene

(Ugebrevet A4, 09.08.16)

Stadig flere kommer i jobb i Danmark. Annen hver av de nye jobbene går til svensker, polakker, syrere og andre utenlandske statsborgere. Det duger ikke, mener politikere. Den danske arbeidsministeren styrker nå innsatsen for å få flere danske ledige i jobb.  

Faktaflak om tysk minstlønn

(Fafo Østforum, 09.08.16)

Sysselsettingen har økt. Videre har omfanget av deltidsjobber med lav lønn og begrensede sosiale rettigheter (såkalte «mini-jobber») sunket, og flere er sysselsatt i ordinære jobber. Dette er utviklingen etter at den tyske minstelønnsordningen kom på plass i januar 2015. Dette faktaflaket fra Fafo Østforum gir deg mer kunnskap om tysk minstelønn.