Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Debatt: Lønnsdumping og diskriminering

(Dagbladet, 14.04.16)

- Venstres forslag om å ha lavere lønnsnivå for flyktninger er et alvorlig angrep på likhet og solidaritet. Å senke lønnen i bransjer som allerede har lav lønn, vil neppe ha noen  sysselsettingseffekt: Det vil skape arbeidende fattige. Heller enn å sluse folk inn i en underklasse, bør vi investere tungt i språkopplæring. Heller enn å gå inn for forslag som undergraver tariffavtaler, bør vi styrke arbeidet mot sosial dumping, skriver Ingrid Wergeland, nestleder i Manifest Tankesmie.

Leder: Venstres lønnskutt

(siste.no, 13.04.16)

Skal flyktninger måtte jobbe for en lavere lønn enn andre? Redaksjonskomiteen i Venstre vil åpne for «introduksjonslønn» for nyankomne flyktninger og mennesker som har stått lenge utenfor arbeidslivet. De vil myke opp regelverket for allmenngjorte tariffavtaler og antyder at den skisserte introduksjonslønnen bør være på 80 prosent av tarifflønn. - Forslaget legitimereer underbetaling og sosial dumping, sier LO-sekretær Trude Tinnlund. LO og NHO foreslår heller lønnstilskudd.

Ny Fafo-rapport om tilknytningsformer i norsk arbeidsliv

(Fafo Østforum, 13.04.16)

Bemanningsbransjen har høyt innslag av arbeidstakere med innvandringsbakgrunn. Arbeidstakere fra de nordiske landene og fra nye EU-land fra Øst-Europa dominerer. Det viser en ny rapport som omhandler tilknytningsformer i norsk arbeidsliv.

Over 110 000 utenlandske arbeidere søker hjelp

(Ledernett, 13.04.16)

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) registrerte over 111 200 henvendelser i 2015. Dette utgjør omtrent samme antall som i 2014. 2 500 av henvendelsene handlet om arbeidsforhold, og de fleste av disse er fra Polen og Litauen og jobber i bygg- og anleggsbransjen.

Arbeidsledigheten i EU synker

(LO-kontoret i Brussel, 12.04.16)

Nye tall fra Eurostat tyder på at EUs arbeidsledighet er på vei ned. Nå er ledigheten på samme nivå som i 2009: 10,3 prosent i Eurosonen og 8,9 utenfor. Spriket er stort, fra 4,3 prosent i Tyskland til 24,0 prosent i Hellas.

Nesten alle utenlandske transportører betaler bompenger

(Samferdselsdepartementet, 11.04.16)

– Vi ønsker at norske transportører konkurrerer på rettferdige vilkår mot utenlandske transportører. Og etter at vi innførte obligatorisk bompengebrikker for tunge kjøretøy, betaler nå 97 prosent av de utenlandske transportørene fakturaene sine, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sverige: Ingen erstattning til polske arbeidere da utenlandske vikarbyråer gikk konkurs

(SVT Nyheter, 11.04.16)

I 2011 startet byggingen av ny kraftstasjon i Hissmofors i Sverige. Hovedentreprenør NCC brukte utenlandske vikarbyråer som både underbetalte ansatte, og unnlot å innbetale skatt som var trukket fra lønnen. Det svensk fagforbundet Byggnads stevnet bemanningsbyråer for arbeidsretten, men saken er nå avvist fordi byråene og deres moderselskap er konkurs.

Utlendinger redder pleie- og omsorgssektoren

(Altaposten, 10.04.16)
Rådmann i Loppa, Marion Høgmo,sier kommunen skulle få betydelige vansker med å drive helse- og omsorgssektoren uten utenlandske arbeidere.

Polske elektrikere vant over vikarbyrå i Arbeidsretten

(Fri Fagbevegelse, 06.04.16)

Enkelte elektriker-vikarer brukte mesteparten av lønna til reise.
EL og IT Forbundet har ment at vikarbyrå-ansatte og ansatte i ordinære bedrifter skal behandles likt. Et flertall på seks av totalt syv dommere i Arbeidsretten var enige. Nå skal Adecco dekke reisen.

Høyere minstelønnssatser i bygg

(Fri Fagbevegelse, 06.04.16)

Oppgjøret i bygg er i havn. Økning i minstelønnssatsene var en viktig sak for Fellesforbundet for å redusere omfanget av sosial dumping. I møteboka fra Riksmekleren heter det også at en forutsetning for samarbeidet mellom partene for en seriøs byggebransje er at hovedmodellen skal være fast ansatte fagarbeidere.

Bygger Norge med ufaglært utenlandsk arbeidskraft

(Dagsnytt 18, 06.04.16)

Skanska er bekymret for at norske vrksomheter med fagarbeidere blir utkonkurrert av billig utenlandsk arbeidskraft. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen møtte Skanska Norges administrerende direktør, Ståle Rød, til debatt i Dagsnytt 18.

Samarbeid tar flere useriøse

(Byggmesteren, 04.04.16)

Det første året med samlokalisert innsats mot arbeidslivskrim i bygg- og anleggsbransjen ga resultater i Oslo, Stavanger og Bergen, skriver etatene i sin første felles årsrapport

Se også: Samlokalisert senter åpnet i Kristiansand (Arbeidstilsynet, 01.14.16)