Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Vil utrede norsk lønn i norsk farvann

(NRK Rogaland, 29.05.15)

Regjeringen mener at tilskudd til rederiene skal styrke norsk skipsfart. Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk sjøoffisersforbund er ikke fornøyd. De vil utrede norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

Se også: «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid» (Nærings- og fiskeridepartementet, 29.05.15)

Her jobber de for 23 kroner timen

(Telemarksavisa, 28.05.15)

Det foregår omfattende sosial dumping i telemarksfjellene. TA var med da myndighetene under en razzia i Rauland i går avslørte timelønninger på rundt 23 kroner for utenlandske arbeidere. Haugen Holding AS oppfører 16 hytter i samarbeid med litauiske UAB Baltijos statybu vystymas.

Nordisk modell under press

(LO, 27.05.15)

Sosial dumping og midlertidighet utfordrer nordisk arbeidsliv, og skaper større forskjeller. – Fagbevegelsen spiller en viktig rolle for å hindre dette, sier Gerd Kristiansen.

Tariffavtalen for turbussjåfører ble allmenngjort

(Fri Fagebvegelse, 27.05.15)

Det er den tredje tariffavtalen som er allmenngjort hittil i år. YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet var først ute med å fremme krav om allmenngjøring av tariffavtalene for turbussjåfører. Når forskriften er utarbeidet, vil det komme informasjon om hva som blir allmenngjort, for eksempel lønn, diett og overnatting.

Les også: Bussjåførene vant fram (Yrkestrafikkforbundet)

Usikkerhet rundt hvor mange arbeidsinnvandrere som reiser hjem

(dn.no, 26.05.15)

Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets er spent på hvor mange arbeidsinnvandrere som vil reise hjem de neste årene. -Nettoinnvandringen er på vei ned, men vi tror fortsatt på en moderat økning i arbeidsstyrken frem mot 2018, sier hun.

Les også: Kraftig fall i arbeidsinnvandringen (dn.no, 19.05.15).

Frykter at nye EU-regler kan føre til sosial dumping og svart arbeid

(Ugebrevet A4, 26.05.15)

EU-Kommisjonen vil gjøre det lettere å stifte selskaper i EU. Forslaget har støtte i den danske regjeringen. Men kritikerne påpeker at kravene er så slappe at reglerne kan invitere til sosial dumping og skattesnyteri.

Arbeidskraft frå 
EU tener dårlegare

(Nationen, 26.05.15)

Jordbruk, skogbruk og fiske er næringane som løner arbeidsinnvandrarane frå EU-land i Aust-Europa lågast jamført med norske arbeidstakarar. Fafo-forskar Jon Horgen Friberg seier inntektsgapet mellom arbeidsinnvandrarar og norske arbeidstakarar generelt sett er mindre i låginntektsgrupper enn i høginntektsgrupper.

Hjelper arbeidsinnvandrere gjennom papirmølla

(NRK Rogaland, 26 05.15)

Nesten 40 prosent av de arbeidsledige i Rogaland er arbeidsinnvandrere, og møtet med skjemaveldet i Nav er vanskelig. Derfor opprettes hjelpesenteret Caritas. Det å orientere seg i skjemaveldet i NAV er nesten uoverkommelig, og mange opplever å ikke få den hjelpen de trenger.

Forsvarsbygg til kamp mot byggemafia

(bygg.no, 26.05.15)

Forsvarsbygg uttrykker bekymring for mafiatilstander i den norske byggenæringen. - Det må sterke virkemidler til for å stoppe utviklingen, sier Forsvarsbygg-direktør Erik Øimoen.

Presentasjoner og opptak fra konferanse om arbeidsinnvandring

(Fafo Østforum, 22.05.15)

Opptaket av gårsdagens konferanse om arbeidsinnvandring finner du på Fafo-tv. Temaer var drivkreftene bak migrasjonen til Norge, konsekvenser for norsk økonomi og arbeidsliv og hvordan det har gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet hit til landet. Presentasjonene finner du under den enkelte foredragsholder i konferanseprogrammet.

 

Åpenhet skal forhindre svart arbeid

(byggfakta.no, 22.05.15)

Statens vegvesen samarbeider med Skatt nord og arbeidsfellesskapet Marti Nordnes DA for å sikre at norsk lov følges under byggingen av tunnelen gjennom Nordnesfjellet.

Direktesending fra konferansen om arbeidsinnvandring 21. mai

(Fafo Østforum, 21.05.15)

Torsdag 21. mai fra klokka 12 er det konferanse om arbeidsinnvandring. Det er fullt, men du kan følge konferansen på Fafo-tv.

Les programmet her