Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Guide for tillitsvalgte ved allmenngjøringsbrudd

(YTF, 12.02.16)

Tillitsvalgtes bidrag for å sikre håndhevingen av forskriften er avgjørende for at vi lykkes i kampen mot sosial dumping, skriver Yrkestrafikkforbundet. De oppfordrer sin tillitsvalgte til å melde fra om brudd på allmenngjøringsforskriften, og har laget en guide som forklarer hvordan man går fram dersom man har mistanke om brudd på allmenngjøringen.

Spørsmål til samferdselsministeren om sosial dumping på Flesland

(Stortinget, 12.02.16)

Fagbevegelsen har varslet om sosial dumping i forbindelse med Avinors utbygging av T3 på Flesland, og stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A) har stilt skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen: - Deler statsråden fagbevegelsens bekymring, og hva vil han i så fall gjøre for å rette opp i disse forholdene?

Kommentar: Senterpartiet vil redusere bruken av bemanningsbyrå

(Fri Fagbevegelse, 12.02.16)

- Dagens utvikling, hvor mange fast ansatte med fagutdanning blir erstattet av midlertidig utenlandsk arbeidskraft, medvirker til en sterk svekkelse av lønns- og arbeidsvilkårene i disse fagene, skriver stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp). Senterpartiet fremmet derfor et lovforslag før jul, for å hindre at arbeid av fast karakter utføres av bemanningsbyråer. Stortinget voterer over lovforslaget torsdag 17. mars.

Danmark: Fond skal sikre underbetalte utenlandske arbeidstakere

(Ugebrevet, 12.02.16)

Dansk LO og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) foreslår å opprette et fond som skal sikre at utstasjonerte får samme vilkår som danske lønnsmottakere. Fondet er en variant av et  lønnsgarantifond, og alle private og offentlige arbeidsgivere skal være med på spleiselaget. Forslaget sendes i dag ut på høring fra departementet.

Fellesforbundet og Norsk Industri uenige om viktige prinsipper

(Fri Fagbevegelse, 11.02.16)

Lederne for Fellesforbundet og Norsk Industri er dypt uenige om overordnede spørsmål rundt tolkningen av Industrioverenskomsten. Det gjelder særlig reisebestemmelsene og arbeidsvilkår og lønn for innleide arbeidere, begge spørsmål som knyttes nært til opprettholdelsen av et seriøst arbeidsliv.

Debatt om Ryanair, flyseteavgift og sosial dumping

(Fafo Østforum, 10.02.16)

Ryanairs beslutning om å forlate Rygge flyplass har blitt hyppig kommentert på Dagbladets debattsider den siste uken. - Jeg vil påstå at Trine Skei Grande er helt korrekt informert i sin karakteristikk av Ryanair som en useriøs arbeidsgiver som undergraver viktige grunnleggende prinsipper for et trygt og godt arbeidsliv, skriver en pilot som har jobbet i Ryanair. Vi har samlet alle debattinnleggene her:

Forfalskede EØS-pass gir lettest innpass til Norge

(NRK, 10.02.16)

– Falske EØS-borgere utgjør en større trussel mot velferdsstaten enn falske asylsøkere, mener Skattedirektoratet. De fleste arbeidsinnvandrere stammer fra EØS-området. Kontrollen av EØS-papirer er vesentlig dårligere enn tilsvarende sjekk av asylsøkernes papirer.

Beskylder Avinor for sosial dumping

(vest24.no / ANB, 09.02.16)

Det statseide selskapet Avinor bygger ny terminal på Flesland, og fagbevegelsen hevder at utenlandske arbeidere tjener 75 kroner mindre i timen. – Her kunne man utviklet fagmiljøer og bidratt til utdanning av fagarbeidere. I stedet er det en utstrakt bruk av bemanningsbyråer som underbetaler sine innleide arbeidere, sier Jorge Dahl, Fellesforbundet.

Europaparlamentet diskuterte Storbritannias forhold til EU

(EU-delegasjonen, 08.02.16)

Storbritannias forhold til EU var ett av temaene som ble diskutert da Europarlamentet var samlet i Strasbourg 1.- 4. februar. Utenriksminister Bert Koenders - som representerte det nederlandske formannskapet - oppsummerte med å si at han "hørte stor interesse for å beholde Storbritannia i unionen. Ikke for enhver pris, men en fair pris. En ordning må være rettferdig for alle medlemmer og ikke undergrave EUs grunnverdier."

Ny rapport om arbeidsinnvandrere og deres familier

(SSB, 08.02.16)

Nesten 140 000 personer innvandret til Norge mellom 2004 og 2014 for å jobbe – nesten halvparten av dem fra Polen. Tre av fire arbeidsinnvandrere er menn, men kvinner har utgjort en større andel de siste årene. Det viser en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Last ned SSB-rapport 03/2016

1. mars: Seminar om arbeidsmigrasjon, barnevern, rus og psykisk helse

(Fafo Østforum, 08.02.16)

Økningen i antall arbeidsmigranter til Norge har medvirket til nye utfordringer innen barnevernet, rus og psykiskhelsefeltet. Kompetansesenter rus – Oslo har etablert et samarbeid med Institutt for utdanning og forebygging i Warszawa, og nå arrangerer de en konferanse med dette som fokus. Blant innlederne er Fafo-forsker Anne Mette Ødegård. Program og påmelding

Norge rundt med BNV - på norsk og polsk

(VVS aktuelt, 08.02.16)

I løpet av de kommende månedene skal Morten Hofstad kurse flere hundre i Byggebransjens våtromsnorm. Kursene holdes også på polsk. – Alle trenger kompetanseheving. Mange utenlandske håndverkere trenger hjelp til å tolke plan- og bygningsloven, teknisk forskrift og grunnprinsippene i BVN, sier Hofstad.