Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Utenlandske arbeidere måtte bruke gulvet som toalett

(NRK Trøndelag, 14.09.16)

Åtte utenlandske arbeidere måtte bruke kjellergulvet som toalett mens de nylig bodde og jobbet i Trondheim. – Det er skremmende at vi har arbeidere som bor sånn, sier underdirektør i Skattekrim i Midt-Norge, Stian Tingstad til Adresseavisen.

- Det foregår sosial dumping på Oslo Havn

(Fri Fagbevegelse, 14.09.16)

Lavtlønt utenlandsk mannskap på frakteskipet "Karmsund" hjelper til med lossing og lasting av gods når skipet er i norske havner. Havnearbeiderne kaller det sosial dumping, men verken Den Internasjonale Transportarbeiderføderasjonen (ITF) eller Oslo Havn får gjort noe med det.

– Må granske Ryanair

(Dagsavisen, 13.09.16)

Skattemyndigheten må ettergå om Ryanair har betalt det selskapet skal av skatter og avgifter til Norge, mener leder av finanskomiteen Hans Olav Syversen, YS og Parat. De mener er grunn til å tro at flyselskapet ikke har fulgt alle sine forpliktelser som arbeidsgiver, når de har behandlet sin ansatte i Norge som utenlandske arbeidere i de årene de har hatt base i Norge.

- Merkelig passivt av Petroleumstilsynet

(enerWE, 13.09.16)

En rapport fra Petroleumstilsynet (Ptil) slår fast at mange av flerbruksfartøyene har langvarige oppdrag på norsk sokkel, og ikke er registrert i Norge. De er da underlagt regelverket i staten der de er registrert, og kan operere med stort innslag av utenlandsk mannskap med lønn ned mot 35 kroner timen. De norske sjømannsorganisasjonene mener det er urovekkende at Ptil ikke kommer med klare anbefalinger til tiltak mot sosial dumping.

En av fire velger svart

(Huseiernes Landsforbund, 13.09.16)

De fleste av oss er klar over at det både er ulovlig å kjøpe svart arbeidskraft og enig i at det ikke er stuerent. I en undersøkelse gjennomført for Hus & Bolig svarer likevel en av fire at de har betalt svart for håndverkertjenester. Skattedirektør Holte trekker frem det grenseløse Europa og et globalisert arbeidsmarked som en viktig forutsetning for at deler av arbeidsmarkedet har blitt kriminalisert.

Frykter utflagging vil skade omdømmet til landbruksnæringen

(NRK, 12.09.16)

Bøndenes samvirke Nortura planlegger å flagge ut driften av IT-tjenester til et indisk selskap. Både de ansatte og bøndene frykter det vil skade omdømmet til norsk landbruk. Ola Johansen i Finnmark Bonde- og Småbrukarlag mener utflagging er uheldig for samvirke som har fordeler av tollbarrierer mot utlandet.

 Se også: – Vi skal ikke flagge ut til India

            

Kommentar - Det sosialt dumpede håndverkermarkedet i Norge

(ABC Nyheter, 11.09.16)

- Den ungarske fagarbeideren som jobber i Norge for tredje sommer på rad, har ikke råd til tannhelse i Ungarn. Kontrasten er stor til LO-leder Gerd Kristiansen, som for noen år siden vakte oppsikt ved å dra til Ungarn for å kjøpe ny tanngard. For der er det billig. Men ikke billig nok for ungarske fagfolk på jobb i Norge, skriver Thomas Vermes.

Bærbonde skulda for sosial dumping

(NRK Sogn og Fjordane, 09.09.16)

Arbeidstilsynet har avdekka grove brot på arbeidsmiljølova hjå ein bærbonde med over 20 sesongarbeidarar. Zaneta Petokaitiene frå Litauen hevdar løna hennar har vore nede i 62 kroner timen.

– Norsk lov i norske farvann, næringsminister!

(Norsk Sjømannsforbund, 08.09.16)

Sjømannsorganisasjonene, LO og Unio ber om lovendring for å beskytte norske sjøfolk i norske farvann. - Vi har ikke til hensikt å foreslå en regulering av utenlandske arbeidstakere på norskkontrollerte skip som benyttes utenfor Norge. Vårt anliggende er at arbeidsmarkedet i norske farvann undergis norsk lov, slik resten av arbeidsmarkedet i landet er, skriver de i brev til næringsminister Monica Mæland (H).

Debatt: Telemarksmodellen

(Oppland Arbeiderblad, 09.09.16)

- Hvem er vel ikke mot sosial dumping? I Vestre Toten kommune, jubler Arbeiderpartiet for å ha fått gjennomslag for Telemarksmodellen. Å framstille Telemarksmodellen som kun et «våpen» mot sosial dumping er ikke helt riktig, den har flere sider ved seg enn det Arbeiderpartiet prøver å framstille, skriver Odd-Harry Haugen, Vestre Toten Frp.

Ønsker transportpoliti mot kabotasje og useriøsitet innen transport

(Dagsavisen, 08.09.16)

- Det er utfordringer i dag knyttet til utenlandske lastebilsjåfører der noen ikke er like seriøse. Det skjer brudd på kabotasjeregelverket, men myndighetene har problemer med å følge opp og få saker kommer til retten, sier Bård Hoksrud. Frps programkomité foreslår et eget transportpoliti.

- Facebook-varsling undergraver konkurransevilkårene i bransjen

(NLF, 08.09.16)

På kontrollstasjonene til Statens vegvesen stoppes ofte trafikkfarlige kjøretøy eller lastebiler som utfører ulovlig kabotasje. I den siste tiden har det dukket opp flere varslingstjenester på sosiale medier. Tore Velten i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) er kritisk, og tror mange råtne aktører på denne måten slipper unna.