Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Storaksjon mot fiskebruk

(NRK Finnmark, 08.12.15)

Politiet og en rekke offentlige etater gikk tirsdag til aksjon mot Måsøybruket i Finnmark. Flere ansatte karakteriserer arbeidsforholdene som elendige, med arbeidsuker på over 70 timer. Mange har ikke arbeidskontrakter og får ikke lønnsslipper.

EU: Fri bevegelighet utsatt

(LO-kontoret i Brussel, 08.12.15)

EU-pakken om mobilitet er utsatt til våren. Man forventer endringer i utstasjoneringsdirektivet, samt forslag om EUs trygdeforordning 883 som bestemmer hvilke ytelser utenlandsk arbeidskraft har krav på i et annet EØS-land. Utsettelsen skyldes antakelig stor uenighet både i selve Kommisjonen og blant EUs medlemsland.

Sentral godkjenning utvidet fra nyttår

(BNL, 08.12.15)

Fra 1. januar 2016 innføres krav til seriøsitet for foretak som søker om sentral godkjenning. - BNL er glad for at den nye ordningen blir etablert, men det er vesentlig at alle deler av ordningen kommer på plass i løpet av 2016, sier Jon Sandnes i BNL.

Se også: Enklere å være seriøs i byggebransjen (Regjeringen, 07.12.15)

Flyktningsituasjonen: - Partene i arbeidslivet må involveres

(Unio, 07.12.15)

Mange av flyktningene vil raskt ut i arbeid. Vi må unngå at den useriøse delen av arbeidsmarkedet utnytter potensiell arbeidskraft og hindre at sårbare mennesker havner i arbeidsforhold preget av sosial dumping og utnyttelse. Unio ber derfor regjeringen raskt benytte det etablerte trepartssamarbeidet til å drøfte tiltak.

Debatt: – Spekter ønsker ikke minstelønn, men debatten må vi ta

(VOL, 07.12.15)

- I et innlegg på VOL 7. desember gir Høyres Arve Kambe inntrykk av at Spekter og jeg tar til orde for å innføre en nasjonal minstelønn i Norge. Det er en misforståelse. Spekter har alltid vært prinsipielt imot nasjonal minstelønn, og det er vi fortsatt, skriver Anne-Kari Bratten, adm. dir i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Debatt: – Minstelønn er ikke løsningen i Norge

(VOL, 07.12.15)

- Minstelønn er et viktig sosialt virkemiddel i mange land, men vil ikke være det i Norge, skriver Arve Kambe (H), leder i Stortingets Arbeids- og sosialkomite. Han poengterer at Norge skiller seg ut ved å ha et velfungerende tre-partssamarbeid, samt at Norge allerede en lovgivning som skal ivareta formålet med minstelønn: Allmenngjøringsloven.

9. desember: Seminar om Jernbaneverkets vern mot sosial dumping

(Byggeindustrien, 06.12.15)

En av de største utfordringene innen arbeidet mot sosial dumping er aktiv oppfølgning av kontrollplikten i prosjekter – ute der det skjer. Jernbaneverket satser nå mye på kontroll av kontraktspartnere og forteller om dette på et frokostseminar i BA2015 9. desember hos JBV. Program og påmeldingsinformasjon på nettsidene til BA2015

Sveits vil bremse arbeidsinnvandringen fra EU

(Avisen Agder / NTB-Reuters, 04.12.15)

Sveits truer med å fryse alle avtaler med Brussel dersom det ikke oppnås enighet om et kompromiss som bremser tilstrømmingen av arbeidere fra EU-land.

Arbeidsinnvandring - statistikk og status: Lysark og Fafo-tv

(Fafo Østforum, 04.12.15)

"Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015" var tema for årets siste Fafo Østforum seminar. Representanter fra SSB, NAV og SUA la fram oppdaterte tall og vurderinger. Fafo-forsker Jon Erik Dølvik holdt innledningen Arbeidsmigrasjon og flyktningeintegrasjon: "Sannhetens øyeblikk" for nordiske modeller?  Last ned presentasjonen fra seminarets nettside. Se opptak av strømmingen på Fafo-tv.

Krever storopprydding i transport

(Norsk Lastebileier-forbund, 03.12.15)

I et åpent brev til de nordiske samferdsels- og kommunikasjonsministrene advares det mot uholdbare tilstander i transportnæringen.

Les brevet her

Petroleumstilsynet tar endelig tak i flerbruksfartøy

(Industri Energi, 03.12.15)

Industri Energi har i lang tid pekt på en rekke utfordringer rundt bruken av flerbruksfartøy på norsk sokkel. Blant annet gjelder ikke den norske arbeidsmiljøloven på disse skipene. Og det er uklart hvem som har tilsynsansvar for denne sektoren. Nå skal Petroleumstilsynet lage en utredning.

Se også: Uverdige forhold ved flerbruksfartøy på norsk sokkel (SAFE, 07.12.15)

Vil ha lønnstilskudd for å få flyktninger i arbeid

(NRK, 03.12.15)

Flyktningene må ut av mottakene og inn i arbeidslivet så fort som mulig, mener LO og NHO. Nå sender de brev til regjeringen med en smørbrødliste av tiltak som de mener vil virke. Organisasjonene foreslår blant annet å gi bedriftene pengetilskudd for å få folk i jobb.