Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Kommentar: Britenes valg betyr EU-kamp om velferd og fri bevegelse

(Ugebrevet A4, 13.05.15)

- Det britiske valg blev en gyser med en overraskende avslutning. Nå står de relativt EU-skeptiske britene foran en folkeavstemning om EU-medlemskapet senest i 2017. Det kan få betydning for debatten om velferdsytelser og fri bevegelighet, skriver Julie Hassing Nielsen, europapolitisk sjefsanalytiker i tenketanken Kraka.

Flere polakker og svensker reiser hjem

(dn.no, 19.05.15)

– Arbeidsinnvandringen har vært etterspørselsdrevet. Da er det ikke så overraskende at den går ned når etterspørselen etter arbeidskraft synker, sier Fafo-forsker Line Eldring. Hun påpeker samtidig at selv om den prosentvise endringen i for eksempel inn- og utvandring til Polen er stor, så er tallene små.

Se også: Kraftig fall i arbeidsinnvandringen (dn.no, 19.05.15)

Kraftig fall i arbeidsinnvandringen

(dn.no, 19.05.15)

Nå reiser polakker, svensker og litauere hjem. Sammenlignet med 1. kvartal i fjor, gikk nettoinnvandringen fra Polen, Litauen og Sverige ned med henholdsvis 28, 51 og 60 prosent i årets tre første måneder, viser tall fra SSB.

Se også: Folkemengde og befolkningsendringar, 1. kvartal 2015 (SSB, 19.05.15)

6000 tilsyn med sosial dumping som tema i 2014

(Arbeidstilsynet, 12.05.15)

I 2014 ble det gjennomført om lag 6000 tilsyn hvor sosial dumping var tema. I 299 av sosial dumping-tilsynene ble stans av arbeidet brukt som pressmiddel. Dette var særlig knyttet til utlevering av dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkår, ID-kort, lønn i samsvar med allmengjøring og oversikt over arbeidstid, viser årsrapporten fra Arbeidstilsynet.

Dansk fagbevegelse vil ha ny pakke mot sosial dumping

(FTF, 06.05.15)

Dansk fagbevegelse foreslår en ny pakke mot sosial dumping med ny lovgivning, hardere straffer, internasjonale avtaler og en intensivert innsats for overholdelse av lover og avtaler.

- Sosial dumping og elendige arbeidsforhold

(Tidens Krav, 19.05.15)

Det russiske lasteskipet «Nadir» ligger til kai i Kristiansund. Det har gått fire måneder siden mannskapet om bord har blitt lønnet. 250 dollar, eller omtrent 1 900 norske kroner, er summen de russiske arbeiderne har fått utbetalt. – Dette er sosial dumping på sitt verste, sier Sjømannsforbundets inspektør, Rune Larsen.

Kommentar: - Utenlandsk invasjon kan gi norsk innovasjon

(Teknisk Ukeblad, 16.05.15)

- Det har kommet en rekke utenlandske aktører inn i den norske byggenæringen de siste årene. Det verken er eller bør fremstilles utelukkende som et problem, skriver Håkon Haugli, adm.dir i Abelia.

København: Nekter ansatte å fly Ryanair

(Dagbladet, 16.05.15)

Københavns overborgermester nekter ansatte å fly med Ryanair i jobbsammenheng. - Sosial dumping er noe svineri som vi slår hardt ned på her i København, sier overborgermester Frank Jensen, som mener Ryanairs lønns- og arbeidsvilkår er «noe svineri».

Kommentar: På riktig vei

(Fri Fagbevegelse, 15.05.15)

- Allmenngjøring av tariffavtalen for lastebilsjåfører er godt nytt for alle i bransjen. Konkurransen om transportoppdragene vil ikke lenger avgjøres av sjåførenes lønnskostnader, skriver Roy Ervin Solstad, ansvarlig redaktør for Transportarbeideren.

Organisasjonsgraden stuper

(Dagsavisen, 15.05.15)

En fersk undersøkelse viser at færre og færre velger å organisere seg i en fagforening. Det er verken ungdommen eller innvandrernes skyld. - Innvandrere har klart lavere organisasjonsgrad enn ikke-innvandrere, men selv uten økt arbeidsinnvandring ville organisasjonsgraden innen bygg og industri gått ned, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

- Bare Luxembourg har en høyere andel arbeidsinnvandrere fra EU enn Norge

(DN/NTB, 13.05.15)

Europaminister Vidar Helgesen (H) reagerer på Storbritannias nye syn på arbeidsinnvandring, og understreker at innvandringen lønner seg for Norge.

Fattige land tappes fortsatt for sykepleiere

(Sykepleien, 12.05.15)

I dag, 12. mai, markeres Den internasjonale sykepleierdagen rundt om i verden. Samtidig er internasjonalisering av sykepleierstanden en økende, global utfordring. Rike lands import av sykepleiere, spesielt til eldreomsorgen, går på bekostning av fattige land, der mangelen på kvalifisert helsepersonell gjerne er langt mer prekær.