Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Det norske Arbeidstilsynet skjerper metodene

(Arbeidsliv i Norden, 19.06.16)

Hvordan drive et effektivt tilsyn med arbeidsmiljøet? Det var spørsmålet på Nordisk arbeidsmiljøkonferanse i Tampere nylig. Den norske innsatsen mot arbeidskriminalitet har vekket internasjonal oppmerksomhet på grunn av at Arbeidstilsynet arbeider i team med andre myndigheter.

Ny forbundsleder tar fatt på kabotasjeproblemet

(NLF, 18.06.16)

Tore Velten ble valgt til ny forbundsleder i Norsk Lastebil-Eierforbund (NLF). - Uten NLF står den norske lastebilnæringen helt ubeskyttet mot et system som i økende grad belønner prisdumping, sa Velten, som tar med seg forbundets oppfordringer om å følge opp kabotasjeproblemet i større grad.

DNB-ansatte er glade for Vipps-gransking

(NRK, 17.06.16)

De ansatte i DNB har lenge bedt ledelsen undersøke om det foregår sosial dumping i DNBs lokaler i Oslo. Storbanken DNB er i en nedbemanningsprosess hvor filialer blir lagt ned og flere hundre ansatte mister jobbene. Samtidig jobber stadig flere indiske gjestearbeidere med prosjekter som skal effektivisere og utvikle banken. Nå er de ansatte fornøyd med at Arbeidstilsynet skal granske arbeidsforholdene.

Nye tall fra SSB: Arbeidsinnvandring fortsatt på høyt nivå

(SSB, 17.06.16)

I alt innvandret 49 000 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2015. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men er fortsatt på et høyt nivå: 18 000 personer. Det viser nye tall fra Statistik sentralbyrås statistikk Innvandring etter innvandringsgrunn.

Nytt faktaflak om offentlige anskaffelser

(Fafo Østforum, 16.06.16)

Fafo Østforum har laget faktaflak om den nye loven om offentlige anskaffelser. Loven har nye bestemmelser om å ivareta miljø og grunnleggende menneskerettigheter. Det stilles krav om bruk av lærlinger, i tillegg til at loven åpner for begrensninger i leverandørkjeden.

Ingen oversikt over omfanget av utenlandske IT-arbeidere

(NRK, 16.05.16)

Politikerne har sørget at regelverket gjør det enkelt for IT-gigantene å hente IT-arbeidere i Asia og Ukraina. De jobber i Norge midlertidig, men ingen myndigheter har oversikt over mange som kommer til Norge eller hva slags forhold disse arbeidsinnvandrerne jobber under. 

Se også: Arbeidstilsynet gransker Vipps-prosjektet (NRK, 15.06.16)

Levert krav om videre allmenngjøring på turbuss

(YTF, 16.06.16)

Kravet om fortsatt allmenngjøring på turbuss ble sendt felles fra YS og LO etter årets hovedoppgjør på buss. – Allmenngjøringen på turbuss ble ikke innført før i oktober 2015, og har derfor ikke fungert en hel turbuss-sesong ennå, sier assisterende forhandlingssjef i Yrkestrafikkfordbundet (YTF), Lin Andrea Gulbrandsen.

Mange utenlandske entreprenører konkurrerer i det norske markedet

(tungt.no, 15.06.16)

- Billig ufaglært arbeidskraft fra Europa skyver norsk faglært arbeidskraft ut i lediggang. I et debattinnlegg i Dagens Næringsliv advarer Ståle Rød, adm.dir i Skanska AS, mot konkurransen fra virksomheter med ufaglært arbeidskraft.

Arbeidstilsynet gransker ulovlig overtid blant indiske IT-konsulenter

(Fri Fagbevegelse, 15.06.16)

Indere fra TCS jobber hos DNB med Vipps-prosjektet. EL og IT Forbundet har varslet Arbeidstilsynet etter å ha mottatt et tips om at inderne jobber 14-16 timer hver dag i DNBs lokaler. - Hvis det stemmer, er dette grov sosial dumping, sier leder Jan Olav Andersen i El og IT til NRK.

Danmark: Halvparten av nye jobber går til utlendinger, især østeuropeere

(Industrinyt IDAG; 15.06.16)

Av de 66.000 nye fulltidsstillingene i Danmark siden 2013, er 38.000 av dem besatt av utlendinger. Og østeuropeerne topper, i følge nye tall om den danske arbeidsmarkedsutviklingen.

Økt arbeidsløshet blant innvandrere

(arbeidslivet.no, 15.06.16)

Ledigheten blant bosatte innvandrere gikk samlet sett opp med 0,25 prosentpoeng fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. Økningen var sterkest blant innvandrere fra Vest-Europa (unntatt Norden) og EU Øst.

Norske ingeniører rekrutteres til Sverige

(NRK Telemark, 13.06.16)

De siste årene har arbeidsinnvandringen fra Sverige til Norge vært stor. Men nå har situasjonen snudd. NAV og den svenske Arbeidsformidlingen samarbeider nå om å rekruttere norsk arbeidskraft til Sverige.