Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Debatt: - Arbeidsgivere utnytter arbeidstakere

(Dagbladet, 14.10.16)

- Bente Stein Mathisen (H) skrev 4. oktober at flere og flere nordmenn sier ja, takk til arbeid uten skatt, og etterlyser virkemidler i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det hun glemmer er at flere arbeidsgivere også sier ja takk til å utnytte arbeidstakere, ved at det er for lett for useriøse arbeidsgivere å si nei takk til å utbetale pliktig lønn i Norge. Et virkemiddel er fri rettshjelp til lønnsinndrivelse, skriver Jussbuss-medarbeidere.

Vil gjennomføre handhevingsdirektivet i norsk rett

(Regjeringa, 14.10.16)

Regjeringa fremjer forslag til gjennomføring av handhevingsdirektivet i norsk rett. Direktivet skal sikre at utsende arbeidstakarar får det vernet dei har krav på etter utsendingsdirektivet.

- Stortinget må styrke kampen mot arbeidslivskriminalitet

(BNL, 14.10.16)

Byggenærings Landsforening (BNL) mener det må etableres senter mot arbeidsmiljøkriminalitet i alle landets politidistrikt. - Bevilgningene til tilsyn og kontroll på bygge- og anleggsprosjekter må økes, sa BNLs leder Jon Sandnes da han deltok på finanskomiteens statsbudsjettshøring.
(BNL, 14.10.16)

Godstransport med utenlandske lastebiler, 2015

(SSB, 14.10.16)

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at utenlandske bilene har svært høy markedsandel ved kjøring til og fra Norge, mens de norske bilene naturlig nok dominerer kjøringen innenlands. Svenskregistrerte lastebiler er størst på kjøring til og fra Norge. Danske lastebiler er størst på kabotasje, men en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene. De polskregistrerte bilene hadde mest tredjelandskjøring.

Høring om fortsatt allmenngjøring

(Arbeids- og sosialdepartementet, 13.10.16)

Tariffnemnda har sendt ut til sammen fem høringsbrev om videreføring av allmenngjøring av tariffavtaler. Høringen gjelder fiskeindustrien, renhold, godstransport, turbil og landbruk/gartneri.

Tiltak mot sosial dumping og useriøse aktører

NRK Sápmi, 12.10.16)

Fellesforbundet vil komme useriøse aktører til livs. Nå reiser de landet rundt med en kaffekopp for å oppmuntre kommunene og fylkeskommunene til å innføre elleve nye seriøsitetskrav som skal brukes ved offentlige anskaffelser.

Debatt: - Vi krever norske lønnsvilkår for ansatte på skip i norske farvann

(Vesterålen Online, 12.10.16)

Ni prosent av sysselsatte i Øksnes står i fare for å miste jobben og bli erstattet av billigere utenlandsk arbeidskraft, mener John Danielsen i Øksnes Sp. I Øksnes kommune er det bosatt 180 sjøfolk, ifølge sjømannsorganisasjonene.

Regjeringen avvikler rådgivingssenteret for au pairer

(NTB Info, 12.10.16)

Å legge ned Au Pair Center vil gi grønt lys for utnyttelse av au pairer, frykter Norsk Folkehjelp og Fagforbundet. -  Au pairene er en gruppe uten arbeidsrettslig vern. De vi snakker med har opplevd regelbrudd. Det varierer fra manglende utbetaling av lønn og feriepenger til grov utnyttelse og trusler, sier ansatte ved senteret.

Se også: Regjeringen kutter støtten til de svakeste (Dagbladet, 13.10.16)

ESA: Norske krav til bedriftsledelser bryter med EØS-reglene

(Bygg.no 12.10.16)

Norske myndigheter bryter EØS-reglene når de krever at personer i en bedriftsledelse må ha statsborgerskap og bosted i et EØS-land. Det mener EFTAs overvåkingsorgan ESA.

Debatt: - Svart arbeid truer den norske velferdsstaten

(Dagbladet, 04.10.16)

- Arbeidslivskriminaliteten er blitt grovere, mer profesjonell og vanskeligere å avdekke. Flere og flere nordmenn sier ja, takk til arbeid uten skatt. Useriøse, kriminelle firmaer ser det og etablerer seg her, skriver Bente Stein Mathisen, stortingsrepresentant, Høyre.

Se også: NHO Service: - Skattefradrag for tjenester i hjemmet kan bidra (Dagbladet, 11.10.16)

EU: Ingen unntak fra de fire friheter

(LO-kontoret i Brussel, 10.10.16)

Etter at den britiske statsministeren gjorde det tydelig at kontroll med innvandringen trumfer tilgang til det indre markedet, har svarene fra den andre siden av kanalen også blitt tydeligere: De fire frihetene, inkludert fri bevegelighet av arbeidstakere, er og forblir hellige. Herfra gis det ingen unntak.

Tyskland: Bedre regler for utleie

(LO-kontoret i Brussel, 10.10.16)

I Tyskland har det vært en debatt om bruken av utleiefirmaer. De to partiene i regjeringen, SPD og CDU, har nå blitt enige om tiltak mot misbruk av ansatte i utleiefirmaer og underleverandører. Parolen er lik lønn for likt arbeid og misbruk skal bekjempes