Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

Frykter EU-forslag vil åpne for sosial dumping

(Fri Fagbevegelse, 27.04.15)

EU vil gjøre det lettere å drive selskaper på tvers av landegrensene. Men kritikerne frykter konsekvensene kan bli mer økonomisk kriminalitet. I Sverige slåss de med nebb og klør mot den nye selskapsformen SUP. Den norske regjeringen «følger med».

Kommentar: Pengene våre

(Stavanger Aftenblad, 27.04.15)

- Vi føler med dem som mister jobben i nedgangstider. Hvis de er norske. Er de fra Polen og deromkring, er mange i stedet bekymret for at de skal stikke av med pengene våre, skriver Torunn Egge Roux.

Nyhetsbrev 6/15

(Fafo Østforum 23.04.15)

Dette er noen av sakene i nyhetsbrevet:

- Halvdags konferanse om arbeidsinnvandring den 21. mai kl 12-16

- Bøker fra prosjektet Free movement and labour law (Formula) er tilgjengelig på nett

- Sak om "velferdsturisme" i EU-domstolen

Samarbeid mot useriøse i renholdsbransjen

(NHO Service, 21.04.15)

Det gode partsamarbeidet var tema da Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service holdt foredrag for 70 inspektører innen renhold fra Arbeidstilsynet i Bergen. Sentrale stikkord for samarbeidet er allmenngjøring, godkjenningsordning og obligatorisk HMS-kort.

24. april: Konferansen "Fagbevegelsen og EØS"

(Nei til EU, 20.04.15)

Sosial dumping er et av temaene når Nei til EU arrangerer konferanse. Det blir paneldebatt om fagbevegelsen, faglige rettigheter og EØS. Blant innledningene er en presentasjon av De Facto rapporten «Mot et tredelt arbeidsliv». 

Belgia: Økning i utstasjonerte og kontroll av disse

(LO-kontoret i Brussel, 17.04.15)

Belgia krever blant annet et eget skjema som bevis for at det er utsendingslandet som står for trygdeinnbetalingen. EU-kommisjonen mener skjemaet er en administrativ hindring for den frie bevegelsen av arbeidstakere.

- Arbeids-, integrerings- og regionalpolitikk må sees i sammenheng

(NIBR, 17.04.15)

Innvandrere og flyktninger har andre arbeidsvilkår og lavere inntektsutvikling enn nordmenn. Men det er deres fortjeneste at mange regioner i distrikts-Norge opplever befolkningsvekst for første gang på mange tiår. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Arbeids-, integrerings- og regionalpolitikk må sees i sammenheng, sier prosjektleder Susanne Søholt. 

Strengere krav til byggenæringen

(Byggeindustrien, 17.04.15)

Både Statsbygg og Oslo kommune vil stille strengere krav til byggenæringen. Korte kontraktskjeder er ett av virkemidlene. Kommunen har i tillegg opprettet et lovlighetsteam – som skal bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Dansk LO frykter tap av arbeidsplasser

(Ugebrevet A4, 16.04.15)

Billigselskapet Ryanair flyr nå tusenvis av mennesker til og fra København. Dansk fagbevegelse kritiserer Ryanair for å tilby sosial dumping. Som et mottrekk prøver Ryanair å overbevise danskene om at selskapet skaper mange arbeidsplasser i København. Fagbevegelsen frykter det motsatte.

Vaskehall ble stengt etter razzia

(VG, 16.04.15)

Elleve kroner timen i lønn var et av funnene da politiet, Skatt Øst, Kemneren i Oslo, Arbeidstilsynet og NAV var på kontroll i en av Oslos vaskehaller. Samarbeidet kalles «Operasjon Vaskebjørn» og har siden 2011 avdekket det de beskriver som slavelignende forhold i Oslos bilrenholdsbransje. Ulovlige innvandrere bor og jobber i vaskehallene for luselønn.

- Ulike konkurransevilkår for transportoppdrag

(Altaposten, 15.04.15)

Boreal Travel i Alta mener konkurransevilkårene er ulike mellom norske og utenlandske selskap for transportoppdrag i Norge. De ønsker selv ikke å samarbeide med underleverandører som bidrar til økt bruk av uønsket kabotasjevirksomhet.

Debatt: - Østarbeidere er overskuddsbutikk for Danmark

(Ugebrevet A4, 15.04.15)

- Dansk Folkeparti har vært kritisk til at lønnsmottakere fra Øst-Europa kan komme til Danmark og nyte godt av velferdsytelser. Men det skjer kun i begrenset omfang. Inntil nå har østeuropeiske lønnsmottakere vært en overskuddsforretning for det danske samfunn, skriver Bjarke Møller, direktør for Tænketanken Europa.

Se også: Velferdsturisme er blitt et politisk problem for EU (Ugebrevet A4, 30.03.15)