Nyheter

Siden oppdateres daglig. Klikk på forstørrelsesglasset til høyre over hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord.

For og mot fri fly av arbeidskraft

(LO-kontoret i Brussel, 17.09.15)

EU-kommisjonen publiserte nylig fire rapporter om utfordringer og muligheter ved fri flyt av arbeidskraft i fire europeiske byer. Undersøkelsene har sett på hvordan fri flyt av arbeidskraft påvirker både arbeidstakere og lokalsamfunn.

Last ned rapportene fra nettsidene til EU-kommisjonen

- Verneombud i bygg og anlegg må styrkes

(LO, 17.09.15)

Fafo har, på oppdrag fra LO, foretatt en undersøkelse om verneombudenes rolle i bygge- og anleggsbransjen. Språk og kulturelle forskjeller medfører risiko, viser den nye Fafo-rapporten Verneombud i bygg og anlegg. - HMS-utfordringene må tas på alvor. Det viser ikke minst det høye antallet utenlandske arbeidstakere som omkommer på arbeid innenfor denne bransjen, skriver LO.

Ny Fafo-rapport: Verneombud i bygg og anlegg

(Fafo Østforum, 17.09.15)

Prosjekter i bygg og anlegg har mange aktører, korte tidsfrister, risikofylte arbeidsoperasjoner og utstrakt bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette gir mange og sammensatte HMS-utfordringer.

Aksjonsuke mot sosial dumping innen transport

(YTF, 03.09.15)

Sosial dumping i transportbransjen er ett av temaene når International Transport Federation arrangerer verdensomspennende aksjonsuke 5. – 11. oktober 2015. Yrkestrafikkforbundet (YTF) skal arrangere markeringer langs innfartsveier, ved rasteplasser og kontrollpunkter. Målgruppen er utenlandske sjåfører som skal informeres om nye, levedyktige lønnsforhold ved kabotasjekjøring i Norge.

– Telenor driver global sosial dumping

(Fri Fagbevegelse, 17.09.15)

Telenor-ansatte i El & IT-forbundet går hardt ut mot sin arbeidsgiver etter varsel om nedbemanning. – Noe av bemanningskuttet kommer som følge av flytting av arbeidsoppgaver til India. Dette omtales ofte som global sosial dumping. Dette skjer fremfor å satse på egne ansatte i Norge, skriver konserntillitsvalgt Per Gunnar Salomonsen i en pressemelding.

Arbeidsinnvandring i tall

(arbeidslivet.no, 16.09.15)

I 2014 var det 154 000 bosatte østeuropeere i Norge. I 2003 var tallet 6 371. Den sterke tilstrømmingen av arbeidskraft skyldes særlig utvidelsene av EUs frie indre arbeidsmarked. Polen og Litauen er de to dominerende avsenderlandene.

1 av 3 arbeidstakere jobbet ulovlig på byggeplasser i Hedmark og Oppland

(Hamar Arbeiderblad, 16.09.15)

Etter kontroller på 49 byggeplasser i hytteområder i Hedmark og Oppland, stanset Arbeidstilsynet seks byggeplasser grunnet farlig arbeid, de inndro 24 HMS-kort, og ga 86 pålegg om HMS-kort. Foreløpige resultater viser også en klar tendens til underbetaling. 

Informasjon til foretak som bruker utenlandske underleverandører

(Sjømat Norge, 15.09.15)

Skatteetaten har sendt ut informasjonsskriv til fiskerinæringen med fokus på utenlandske arbeidstakere i næringen. Skrivet informerer om relevant regelverk, deriblant rapporteringsplikt og foretaks solidaransvar for skattetrekk og arbeidsgiveravgift ved innleie av arbeidskraft.

Ny artikkel: Lovbasert minstelønn: løsning eller forbannelse?

(Fafo Østforum, 14.09.15)

Spørsmålet stilles av Fafo-forsker Line Eldring i en artikkel i Europarättslig tidskrift.

UK: Endringer i trygderettigheter for utenlandsk arbeidskraft

(LO-kontoret i Brussel, 14.09.15)

David Cameron foreslår en ny arbeidstvistlov som vil svekke fagbevegelsen. Lovforslaget henger sammen med folkeavstemningen om EU-medlemskap. For å overbevise EU-skeptikere er særlig immigrasjon av utenlandsk arbeidskraft og deres trygderettigheter som skal endres. Han ønsker en lang periode i arbeid før en polakk kan få rett til ledighetstrygd.

Kronikk: Betal snekkeren din det han fortjener!

(NRK Ytring, 13.09.15)

- De siste ti årene har vi i tømrerfaget opplevd en stor endring i folks holdning til svart arbeid. Det er alt for lett å kjøpe svart arbeid. Hvis jeg var ordfører skulle det fått alvorlige konsekvenser, skriver Richard Egede-Nissen, tømrermester.

Nye tiltak mot sosial dumping

(ASD, 11.09.15)

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) foreslår sanntidskontroll og andre endringer for å hindre misbruk av HMS-kortene i bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen. - Forslagene er et ledd i oppfølging av regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Les høringsforslaget fra ASD